Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

Sportimpuls

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportactiviteiten voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen. De wensen en behoeften van potentiële sporters vormen daarbij het uitgangspunt. Bij het ontwikkelen en aanbieden van sportactiviteiten is samenwerking essentieel. Samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders onderling, en tussen sportaanbieders en gemeenten, onderwijs-, welzijns-, zorginstellingen, GGD’en en het bedrijfsleven. Vanuit bestaande GLI projecten is er al jarenlang gewerkt aan netwerkvorming tussen de zorg en sport, het is van belang om deze netwerken in te zetten om gezamenlijk tot een sportimpuls aanvraag te komen. 

Sport- en beweegaanbieders kunnen alleen een beroep doen op middelen uit de Sportimpuls als de activiteiten gebaseerd zijn op het aanbod dat op de Menukaart Sportimpuls. Voorbeelden van interventies in de context zorg zijn onder andere: BeweegKuur, Bewegen op Recept, Bewegen valt goed!.

Aanvraag indienen Sportimpuls of Kinderen Sportief op Gewicht?
In de eerste ronde van de sportimpuls  in 2012 zijn 170 van de 900 projectaanvragen gehonoreerd. Daarbinnen zaten weinig aanvragen waarin de zorg- en welzijnssector waren betrokken. Een goed voorbeeld van een gehonoreerde aanvraag vanuit de sport- en zorgsector is 'Lekker Fit Lemelerveld'. Deze staat beschreven onder de praktijkvoorbeelden elders op deze site. In 2013 is er wederom 11 miljoen euro beschikbaar voor uitbreiding en/of verbreding van het sport- en beweegaanbod om mensen te bereiken die niet of structureel te weinig sporten en bewegen. Van 29 november 2012 tot 5 maart 2013 kunnen projecten weer ingediend worden. Per aanvraag kan minimaal € 10.000,- tot maximaal € 150.000,- worden aangevraagd voor een project van maximaal 24 maanden. Meer informatie over de sportimpuls of over de procedure kijk dan www.sportindebuurt.nl/sportimpuls.
Nieuw is de call 'Kinderen Sportief op Gewicht'. Het ministerie van VWS stelt 2 miljoen euro extra beschikbaar voor het bestrijden van overgewicht en obesitas bij kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en 12-18 jaar. Meer informatie is via dezelfde website te vinden onder de button 'Kinderen Sportief op Gewicht'.