Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl. Twee pijlers binnen Sport en Bewegen in de Buurt zijn de Brede Impuls Combinatiefuncties (Buurtsportcoach) en de Sportimpuls.

Deze onderdelen buurtsportcoach en sportimpuls bieden mogelijkheden om de sport- en beweegsector te verbinden met andere sectoren, zoals de zorg of welzijn. 

In dit onderdeel van de Netwerkwijzer hebben we beknopt informatie over deze twee onderdelen weergegeven. Meer informatie is te vinden op de site: www.sportindebuurt.nl.