Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

Zorgverzekeraars

De zorgkosten blijven groeien en de financiering van de zorg staat de komende jaren erg onder druk. Dat heeft met name te maken met de toename van het aantal ouderen en chronisch zieken. Dit vraagt binnen de gezondheidsbevordering om een focus op behoud van gezondheid en zelfredzaamheid in plaats van behandeling van ziekten en langdurige zorg. Werken aan een gezonde leefstijl van burgers is hierbij van groot belang. Daarom wordt op lokaal niveau in een samenwerkingsverband van gemeente, zorgverzekeraar(s), GGD, zorg-, welzijns-, sport en beweegorganisaties steeds vaker geïnvesteerd in het bevorderen van de gezondheid van burgers, klanten, patiënten en cliënten.  

Hoe doen ze dat en hoe kun je als lokale professional c.q. organisatie uit de sport- en zorgsector daarop inhaken? 

Een van de keuzes die vaak wordt gemaakt, is de inzet van een Gecombineerde Leefstijl Interventie, zoals de Beweegkuur of andere leefstijl- en/of beweegprogramma’s. Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden dit soort programma’s. Kijk in de (aanvullende) polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar(s) uit uw regio wat daarover staat beschreven. En bekijk en bespreek met hen of u aan de criteria voldoet om zo’n programma te mogen aanbieden.  

Steeds vaker zien we dat gemeenten en zorgverzekeraars kiezen voor een wijkgerichte netwerkaanpak om de gezondheid en leefstijl van meerdere groepen uit een betreffende wijk en gedurende een langere tijd te bevorderen. Uit meerdere studies is inmiddels gebleken dat dit werkt. Meer weten over hoe zo’n aanpak eruit ziet? De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg heeft een achtergrondstudie uitgebracht.    

Meer weten over financiering en betrekken van gemeenten en zorgverzekeraars? Kijk eens in de Toolbox financiering gecombineerde leefstijlinterventie.