Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

Sportraden en lokale sportservicebureau’s

Provinciale sportraden en lokale sportserviceorganisaties spelen al vele jaren een belangrijke rol bij het ondersteunen van gemeenten en sport- en beweegaanbieders. De inzet bestaat uit het adviseren, coördineren, organiseren en uitvoeren van sport- en beweegstimuleringsprojecten en trajecten. Daarnaast kunnen zij ondersteunend zijn bij het tot stand brengen van het beleid op het gebied van sport, welzijn en gezondheid. Zij hebben kennis van sport en bewegen én kennen veelal de lokale situatie.

Lokale sportserviceorganisaties zijn meestal uitvoerende organisaties die in opdracht van de gemeente werken. Met name grote gemeenten hebben een eigen sportserviceorganisatie of sportbedrijf. Kleinere gemeenten maken meer gebruik van de diensten die een provinciale sportraad kan leveren. Provinciale sportraden en lokale sportserviceorganisaties ondersteunen gemeenten ook bij het in kaart brengen van sport- en beweegaanbod op lokaal niveau. Vaak maken adviseurs van provinciale sportraden ook deel uit van de regionale ondersteuningsteams voor de combinatiefunctionarissen en vanaf 2013 de buurtsportcoaches en voor aanvragers van de Sportimpuls. Vanwege de opgedane kennis  en netwerk spelen zij een stimulerende rol om het werkterrein van deze lokale functionarissen, daar waar mogelijk en gewenst, te verbreden naar de zorg. Zodat ook op deze wijze gewerkt wordt aan een betere doorstroom van zorg naar sport.

Er zijn ook verschillende provinciale sportraden die op provinciaal niveau sociale kaarten faciliteren, bijvoorbeeld:

Met de komst van BeweegKuur (2007) zijn de sportraden nauw samen gaan werken met intermediaire organisaties vanuit de zorgsetting en publieke gezondheidszorg, met name de Regionale Ondersteunings Structuren (ROS) voor de eerste lijns zorgverleners en GGD’en. Vanuit NISB is deze samenwerking, de regionale netwerkvorming actief gestimuleerd en ondersteund. Ook nu de BeweegKuur op de meeste plaatsen in ons land nauwelijks meer in de oorspronkelijke vorm uitgevoerd wordt, blijven veel regionale netwerken in meer of mindere mate in stand. Provinciale sportraden en lokale sportserviceorganisaties vervullen daarbij vaak een belangrijk rol. Zij hebben een goed netwerk richting de ambtenaren sport van gemeenten. Aangezien sport momenteel landelijk een van de weinige beleidsterreinen is waarop niet bezuinigd wordt, is dit een reden temeer voor de regionale partners van provinciale sportraden om te blijven samenwerken.