Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

Olympisch Netwerk

Ook op provinciaal en regionaal niveau wil de sportsector graag samenwerken met zorg en welzijn. Het Olympisch Netwerk Nederland (ONNL) bestaat uit 3 stedelijke en 10 provinciale Olympische netwerken. Ieder Olympisch netwerk zorgt voor Nederland Sportland; sport wordt hier niet alleen als doel gezien, maar ook als middel om bijvoorbeeld gezondheid of participatie na te streven. Dit sluit aan bij de doelen van de zorg- en welzijnssector. Binnen ieder Olympisch Netwerk werken lokale en/of provinciale sportservices, topsportorganisatie en gemeenten samen. Dit biedt dus kansen om op lokaal niveau themagerichte afspraken te maken, ook als het gaat om samenwerking tussen sport en zorg.