Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

Brancheorganisaties

Sommige sportorganisaties zijn vertegenwoordigd in een brancheorganisatie. Brancheorganisaties Fit!vak en het Nationaal Platform Zwembaden zijn betrokken geweest bij de BeweegKuur Impuls in 2011 en 2012. Op een aantal locaties hebben zij de verbinding gemaakt tussen fitnesscentra/zwembaden en de zorg en ervaring opgedaan met het bouwen van netwerken.

Fit!vak is de brancheorganisatie van erkende sport- en bewegingscentra. Fit!vak ondersteunt de aangesloten fitnessondernemers op het gebied van bedrijfsvoering, personeel, kwaliteit, product- en methodiekontwikkeling. 

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ vertegenwoordigt de zwembranche in Nederland. De kernactiviteiten bestaan uit de uitgifte van de Nationale Zwemdiploma's, het bevorderen van zwembadbezoek, het initiëren, ontwikkelen en coördineren van regulier en cursorisch onderwijs en het ontwikkelen, verzamelen en verspreiden van kennis op het gebied van exploitatie.