Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

NISB

NISB heeft als kennis- en oorspronkelijk ook implementatie instituut veel kennis en ervaring opgedaan bij het in kaart brengen, ondersteunen en aanjagen van regionale en lokale netwerken. Sinds de opkomst van de BeweegKuur is het stimuleren van doorstroom van zorg naar sport een belangrijk thema, waarop kennis is vergaard. Deze kennis is vastgelegd op de website van BeweegKuur (www.beweegkuur.nl) en is voortdurend verspreid via vele bijeenkomsten, trainingen en nieuwsbrieven. Ook via het online platform Netwerk in beweging zorgt NISB voor het delen van kennis en praktische instrumenten met regionale en lokale professionals.

Via intermediaire organisaties als ROS’en, GGD’en en provinciale sportraden, maar ook rechtstreeks komen lokale professionals met hun vragen en behoeften terecht bij NISB. NISB organiseert ook kleinere en grotere bijeenkomsten om professionals met elkaar in contact te brengen, vragen op te halen en te voorzien van nieuwe kennis. NISB zal vragen over de netwerkvorming en de verbinding tussen zorg, sport en bewegen ook in de toekomst blijven ophalen en zo goed mogelijk beantwoorden. Kennis die we opdoen bij het beantwoorden van vragen, wordt breder toepasbaar gemaakt en verspreid. Hierbij zullen we altijd de samenwerking zoeken met lokale en regionale partijen.  

Heb je een specifieke vraag? Neem contact met ons op via het contactformulier. We zorgen ervoor dat de vraag bij de juiste collega of samenwerkingspartner terecht komt en beantwoord wordt.