Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV)

De GGD kan ook nuttige informatie leveren dankzij hun periodieke Volksgezondheids Toekomst Verkenningen. Met de komst van de preventiecyclus in 2002, zijn gemeenten wettelijk verplicht om een lokale nota gezondheidsbeleid te maken. De nota dient een epidemiologische analyse te bevatten van de gezondheidstoestand van de bevolking. De verantwoordelijkheid voor deze epidemiologische analyse wordt door een gemeente meestal neergelegd bij de GGD. De GGD kan deze opdracht zelfstandig uitvoeren en hiervoor een rapportage maken maar kan ook in samenwerking met het RIVM een regionale VTV (rVTV) maken. Met een regionale VTV krijgen de beleidsmakers op lokaal niveau een beter integratief beeld van de gezondheidstoestand van de lokale bevolking. Het gaat hierbij niet alleen om het geven van cijfers per gemeente maar zeker ook om de interpretatie van die cijfers en de vertaling ervan in gemeentelijke kernboodschappen. Lokale professionals kunnen deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken om sterkere aanvragen voor subsidieregelingen te maken.