Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

Sportimpuls en buurtsportcoach

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportactiviteiten voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen. De wensen en behoeften van potentiële sporters vormen daarbij het uitgangspunt. Gemeenten spelen een cruciale rol in de Sportimpuls. Zij hebben zicht op wijken waarin de sportparticipatie achterblijft. Op basis van de leeftijdsopbouw in de gemeente kunnen ze bijvoorbeeld bepalen welke leeftijdsgroep veel potentie heeft om in aanmerking te komen voor een sportstimuleringsprogramma. Voor een aanvraag zijn de steun van de gemeente en onderbouwing met behulp van een buurtactieplan gewenst. Belangrijk daarbij is, dat wordt gekeken naar de mogelijke inzet van buurtsportcoaches en naar optimaal gebruik van beschikbare ruimten en accommodaties. Wat kan de gemeente betekenen m.b.t. de buurtsportcoach?

  • Implementatie buurtsportcoach.
  • Beoordelen waar de buurtsportcoach het beste ingezet kan worden.
  • De buurtsportcoach introduceren bij alle partners in de buurt

Wat kan de gemeente betekenen m.b.t. de sportimpuls:

  • Waar nodig verenigingen ondersteunen bij hun aanvraag. De vereniging zelf moet de aanvraag doen. 
  • Doorverwijzen naar de juiste persoon voor informatie en ondersteuning.
  • Meedenken. Verenigingen op ideeën brengen. 
  • Verenigingen op de mogelijkheden wijzen.
  • Daar waar mogelijk verenigingen met elkaar in contact brengen als het om een aanvraag gaat.

De eerste aanvraagronde heeft kort voor de zomer plaatsgevonden, de tweede ronde is eind november 2012 gestart en loopt tot begin maart 2013. Zie voor meer informatie www.sportindebuurt.nl.