Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

BeweegKuurimpuls

De BeweegKuurimpuls had als doel een extra stimulans aan lokale netwerkvorming te geven via de sport- en beweegorganisaties en via gemeenten, die vrijwel overal de regie voeren over deze impuls. Het gevolg daarvan is het verbeteren van de doorstroom van zorg naar sport- en beweegactiviteiten in de wijk, zodat deelnemers hun aangeleerde gedrag makkelijker vast kunnen houden. Hiermee wordt het lokale netwerk versterkt en een actievere rol van verenigingen, organisaties en initiatieven uit de wijk of gemeente gestimuleerd en gefaciliteerd. De opgedane kennis en ervaring uit deze impuls komt in de eerste helft van 2013 beschikbaar.