Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

Gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor het welzijn van haar burgers. Door middel van beleid heeft de gemeente hier op verschillende manieren invloed op:

  • zorgbeleid (via de afdeling Welzijn/Gezondheidsbeleid die opdrachten/subsidiegelden verstrekt aan de GGD)
  • welzijnsbeleid (via de afdeling Welzijn die opdrachten/subsidiegelden verstrekt aan welzijnsorganisaties)
  • sportbeleid (via de eigen afdeling Sport & Recreatie) 

Belangrijk voor de verbinding van zorg en sport is dat de verschillende afdelingen van de gemeente goed op de hoogte zijn van elkaars visie, mogelijkheden en beleid. De gemeente heeft een totaaloverzicht van wat er speelt in haar stad. Hierdoor kan de gemeente:

  • een vraagbaak, 
  • een informatiebron,
  • een verwijzer zijn voor de zorg- en sportprofessionals.

Ook kan de gemeente partijen met elkaar in contact brengen en koppelingen maken.