Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

Samenwerkingspartners

Ruim 30 regionale netwerken, die mede door de BeweegKuur zijn gevormd, werken aan het verbinden van preventie en curatie. NISB is bij de totstandkoming van deze netwerken nauw betrokken geweest. In deze regionale netwerken werken adviseurs van de ROS, GGD en provinciale of lokale sportraad samen. In sommige gevallen zijn ook andere organisaties betrokken in het netwerk, zoals welzijnsorganisaties, de gemeente of een zorgverzekeraar. Daarnaast kunnen ook andere (landelijke) organisaties input of ondersteuning bieden aan de netwerkvorming, zoals  NOC*NSF, sportbonden en brancheorganisaties. Of er kunnen lijntjes gelegd worden naar andere netwerken, zoals bijvoorbeeld een olympisch netwerk.

Deze regionale en landelijke netwerkpartners ondersteunen en stimuleren de netwerkvorming op lokaal niveau, onder andere met het doel om zorg, sport en bewegen te verbinden. Maar de regionale netwerken houden zich meestal ook bezig met bredere preventiethema’s en andere doelgroepen.

Als professional is het belangrijk om te weten welke landelijke en regionale samenwerkingspartners er zijn, wat ze precies doen en hoe ze je verder kunnen helpen bij de verbinding tussen sport en zorg. In dit onderdeel van de Netwerkwijzer worden de verschillende regionale en landelijke partners nader belicht.

In 2010 en 2011 werden de regionale netwerken (deels) gefinancierd vanuit de BeweegKuur. Vanaf 2012 is dit niet meer het geval. Doordat partijen elkaar hebben leren kennen en weten op welke thema’s en projecten zij elkaar kunnen aanvullen, blijven de meeste netwerken bestaan. Sommige regionale netwerken hebben de samenwerking geformaliseerd in een alliantie of met een samenwerkingsovereenkomst. In andere regio’s weet men elkaar te vinden op het moment dat er een (ondersteunings)vraag is.