Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

Netwerkaanpak of samenwerken?

Een belangrijke randvoorwaarde voor het slagen van gecombineerde leefstijlinterventies is een goede samenwerking tussen de zorg en de sport- en beweegsector. Ofwel een netwerk van zorgverleners en sport- en beweegleiders. Netwerken of samenwerken? Wat is het verschil? Wanneer ga je samenwerken, en wanneer kies je voor netwerkvorming? En waarom? 

‘Samenwerken vergt de moed om een deel van de eigen autonomie op te geven in het vertrouwen dat dat uiteindelijk voor jezelf juist meer waarde oplevert. Dát is de grote uitdaging.’ Twijnstra Gudde

Overeenkomst
Er zijn veel overeenkomsten tussen netwerkvorming en samenwerken. In beide gevallen werk je niet zelfstandig, maar samen met andere collega’s, professionals of organisaties. Je investeert in de relatie en in het ‘elkaar leren kennen’. In de hoop en verwachting dat het iets oplevert. 

Verschil
Er zijn dus veel overeenkomsten tussen samenwerken en werken volgens een netwerkaanpak. Wanneer kies je nou voor het een, of het ander? In het kort kun je zeggen dat het doel of het initiatief bepalend is:

  • Is het doel helder en concreet dan kun je in een samenwerkingsverband aan de slag met de uitvoering. Het doel en de bijbehorende resultaten bepalen welke mensen (competenties) je nodig hebt voor de uitvoering. Het samenwerkingsverband kan als het ware als projectteam aan de slag.
  • Is het initiatief niet concreet en is het meer een ambitie of een droom dan is een netwerkaanpak waarschijnlijk succesvoller. Probeer dan met behulp van andere mensen de ambitie of het ‘prille idee’ te concretiseren. Gezamenlijk bepaal je wat je gaat doen en hoe. Alle netwerkleden hebben hierin de inbreng vanuit hun eigen kennis en expertise. Dit is werken volgens de netwerkaanpak.