Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

Samenwerken

Als je gaat samenwerken, beslis je niet alleen hoe je iets gaat doen. Je ontkomt er niet aan een stukje van jezelf ‘bloot te geven’. Ben je hier niet toe bereid of kun je dit om een of andere reden niet doen? Begin dan niet aan een samenwerking. 

Waarom?
Je kunt om allerlei redenen op zoek gaan naar samenwerkingspartners. 

 • Omdat je alleen het doel niet kunt bereiken.
 • Omdat samenwerken het project meer diepgang geeft.
 • Omdat samenwerken met andere mensen/organisaties jouw werk leuker of interessanter maakt.
 • Om je eigen netwerk te verbreden.
 • Omdat je gezamenlijk een (maatschappelijk) belang hebt.
 • Soms ga je samenwerken omdat het moet. Dat lijkt niet het meest ideale startpunt, maar zelfs dan kan samenwerken veel opleveren. 

Hoe?
Het begin is heel belangrijk. Wees vanaf de eerste kennismaking open en eerlijk tegenover de andere partij. Realiseer je dat de ander bijna altijd al een bepaald beeld heeft van jou of je organisatie. Dit beeld hoeft niet perse te kloppen! Probeer zelf de andere partij te benaderen zonder vooroordelen en stel vooral vragen aan de ander. Stel samen vast wat jullie willen bereiken. Bepaal het einddoel of de ambitie. Als iedereen zich hier volledig in kan vinden en bij aan kan sluiten, is de kans op succes het grootst. Bij tegenslagen of verwarring kan je altijd samen teruggaan naar deze ambitie. Dat is waarvoor jullie het doen!

Bespreek aan het begin van het project met elkaar wat ieders belangen, verwachtingen, taken en verantwoordelijkheden zijn. Door hier open en helder over te zijn, voorkom je onduidelijkheid en onbegrip in een later stadium. Uiteraard besluit iedereen daarna of zij wel/niet door willen gaan met de samenwerking.

Tips over samenwerking tussen zorg, sport en bewegen
Samenwerking tussen zorgverleners en sport- en beweegaanbieders is een spannend, ambitieus traject. Het zijn immers twee verschillende sectoren, met een eigen taal en cultuur. Men kent elkaar niet (goed), weet niet hoe organisaties in elkaar zitten, welke belangen partijen precies hebben en waarom. 

Tips om tot een succesvolle samenwerking tussen zorg en sport te komen zijn:

 • Stel vragen aan de ander in plaats van (alleen maar) te vertellen wat jij kunt bieden. 
 • Probeer te ontdekken wat de ander wil bereiken en welke behoefte de ander heeft. 
 • Wees je ervan bewust dat de ander bijna altijd een beeld (vooroordeel) van jou of je organisatie heeft.
 • Vooroordelen raak je alleen kwijt door met elkaar in gesprek te gaan op lokaal niveau. Afspraken maken op landelijk of overkoepelend niveau kan wel helpen, maar is niet voldoende.
 • Bespreek gezamenlijk wat je wilt bereiken en waarom. Wat is de gezamenlijke ambitie? Hier kun je gedurende het project altijd op terugvallen. Dat is waar je het voor doet!
 • Je kunt alleen goed samenwerken als je de belangen van de ander kent en begrijpt. Bespreek die belangen dus open met elkaar.
 • Sta af en toe stil bij het samenwerkingsproces, door evaluatie of een reflectiemoment. De tijdlijnmethode is hiervoor een geschikt instrument.