Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

Realisatiefase

Na de initiatieffase gaat het netwerk zich richten op de realisatie van concrete projecten of activiteiten. Werkafspraken worden gemaakt, projecten en processen worden in gang gezet. De begeleiding en ondersteuning van buiten het netwerk neemt af. Het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid voor het netwerk komt steeds meer bij de betrokkenen en partners van het netwerk zelf te liggen. 

TIP! Sta regelmatig stil bij het proces, ook al zit je volop in de uitvoering. Hierdoor maak je inzichtelijk welke stappen zijn gezet, wat dit heeft gedaan met energie van de betrokken partijen en wat het heeft opgeleverd. Netwerkvorming kost veel tijd en resultaten zijn vaak niet goed meetbaar. Door reflectie op en evaluatie van het netwerkproces, maak je toch inzichtelijk wat resultaten op bijvoorbeeld samenwerkingsniveau zijn. De tijdlijnmethode is een handig instrument hiervoor. 

TIP! Doordat je in verschillende netwerkfasen vaak verschillende mensen nodig hebt, kan het zinvol zijn de netwerkanalyse nog eens uit te voeren. Bij de uitvoering moeten waarschijnlijk andere partijen betrokken worden, dan bij het inspireren en uitwerken van het prille idee.

Na de realisatiefase volgt de consolidatiefase.