Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

Initiatieffase

Deze eerste netwerkfase staat in het teken van kennismaking, het creëren van draagvlak en vinden van de juiste personen (netwerkleden). Dit vraagt vaak veel begeleiding. De netwerkleden moeten in deze fase gezamenlijk een antwoord zoeken op de volgende vragen.

  1. Wat is de kern van het initiatief? Wat willen we met elkaar bereiken?
  2. Welke mensen of organisaties hebben we nodig om dit te bereiken?
  3. Wat hebben we van hen nodig?
  4. Welke rol vervullen zij dus in het netwerk? Gebruiker, leverancier, schakel of partner?

De netwerkanalyse is een instrument dat helpt om een antwoord te vinden op deze vragen. 

Halen en brengen
Als je de juiste mensen bij elkaar hebt, is het belangrijk om openlijk elkaars belangen te bespreken. Vertel wat je komt halen en brengen in het netwerk. Voorbeelden van dingen die je kunt brengen (investeren) in een netwerk zijn kennis, tijd, geld, een leegstaande accommodatie of materialen. Voorbeelden van dingen die je eruit wil halen zijn meer leden, promotie of bekendheid van je praktijk of vereniging, gezondere patiënten, meer kennis, meer afwisselende werkzaamheden, meer contacten in de wijk en een breder netwerk. 

Het is best lastig om dit openlijk te bespreken met mensen die je nog niet of nauwelijks kent. Het is echter wel belangrijk. Realiseer je dat andere netwerkleden altijd een bepaald beeld van jou of je organisatie hebben. Dit beeld kan beter gebaseerd zijn op de feiten, in plaats van op vooroordelen. Je creëert begrip en vertrouwen, als je met elkaar in gesprek gaat en eerlijk bent.

TIP! Het is niet vies om eigen belangen te hebben in een samenwerkingsverband of netwerk. Het is logisch dat iedereen met een bepaald belang meedoet en er ‘iets uit wil halen’. Waarom zouden mensen anders tijd investeren? Wees zo open mogelijk over je individuele en organisatie belangen en leg uit waarom je die belangen hebt. Hiermee creëer je vertrouwen en openheid in een netwerk. En het voorkomt dat andere netwerkleden een vooroordeel hebben of hun eigen beeld gaan vormen, dat waarschijnlijk niet klopt. 

TIP! De innovatiespiraal is een model dat laat zien langs welke stadia kennis zich in een netwerk kan ontwikkelen. In elk stadium ligt de nadruk op andere activiteiten. Meestal zijn in de verschillende fasen ook andere personen betrokken. De innovatiespiraal helpt bij het kiezen van prioriteiten. 

Na de initiatieffase volgt de realisatiefase.