Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

Consolidatiefase

In de derde van de netwerkfasen, de consolidatiefase, ligt het eigenaarschap volledig bij het netwerk zelf. Er is niet of nauwelijks externe begeleiding meer nodig en het samenwerken binnen een netwerk wordt een vanzelfsprekendheid. Het netwerk is een lerend systeem geworden. De mate van begeleiding neemt gedurende het proces af, het eigenaarschap verschuift en planmatig en routinematig werken nemen toe. 

Netwerk is een constante in een veranderende omgeving
De aanwezigheid van een netwerk vormt in een buurt of wijk een constante factor. De mensen in een netwerk kunnen echter voortdurend veranderen. Ze krijgen een andere baan, functie of hebben geen belangstelling meer. Het kan ook zijn dat er ontwikkelingen zijn die vragen om bijstelling van het initiatief. Denk aan politieke veranderingen, een nieuw programma of Impulsregeling die als kans voorbij komt en waarbij je kunt aanhaken, of een veranderende vraag of behoefte in de wijk. 

Sommige netwerken stoppen na verloop van tijd, omdat het doel is behaald of juist omdat het in een veranderende context niet meer haalbaar is. Netwerken kunnen ook blijven bestaan en de samenwerking continueren rondom een ander initiatief, thema of doelgroep. Hierin bestaat geen goed of fout. De energie van mensen staat altijd centraal. Wanneer die energie er niet (meer) is, is het de vraag of een netwerk levend kan of moet blijven.

Aan de consolidatiefase gaan de initiatieffase en de realisatiefase vooraf.