Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

Netwerkfasen

Het creëren van netwerken is een actief en geleidelijk proces en kost tijd. In de tijd zijn verschillende fasen te onderscheiden die een eigen dynamiek hebben. Zo heeft een netwerk in het begin vaak een brainstormend en chaotisch karakter. Rollen, taken en verantwoordelijkheden van de netwerkleden worden steeds duidelijker. Ook de mate van begeleiding om een netwerk op te zetten verandert gedurende de tijd. Het kan zinvol zijn om een onafhankelijke partij de rol van netwerkbegeleider (procesbegeleider) te laten vervullen. Met name in het begin is vaak veel begeleiding nodig terwijl dit na verloop van tijd minder wordt. Het doel is hierbij dat de verantwoordelijkheid voor het netwerk(proces) steeds meer bij de netwerkpartijen zelf komt te liggen, en steeds minder bij de begeleider.

In de praktijk blijkt echter dat netwerkvorming geen lineair proces is; het is een dynamisch samenwerkings- en interactieproces.