Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

Netwerkaanpak

De netwerkaanpak gaat uit van de energie bij mensen. Enthousiaste mensen met een pril idee, een droom of een ambitie. En andere mensen die zich bij hen aansluiten, omdat ze ook ‘warm worden’ van het idee. Op deze manier ontstaat een netwerk met mensen die gezamenlijk iets willen bereiken. Wat ze precies gaan doen om hun droom te realiseren, is nog niet meteen duidelijk. Met elkaar gaan de initiatiefnemers eerst op zoek naar andere netwerkpartijen: mensen of organisaties met kennis van of invloed op het thema of de doelgroep.

Heb je een idee of een droom, maar nog geen concrete plannen en/of financiering? Dan biedt de netwerkaanpak houvast om te starten: netwerkpartijen te zoeken die mee willen doen en ‘leveranciers’ te vinden die kennis, geld of bijvoorbeeld een accomodatie kunnen leveren.   

Netwerken zorg, sport en bewegen als middel
NISB heeft met vele samenwerkingspartners rondom de BeweegKuur een paar jaar gewerkt aan netwerkvorming, waarbinnen zorgprofessionals, sport- en beweegaanbieders en gemeente met elkaar samenwerken. Met als doel de doorstroom van mensen met (een verhoogde kans op) chronische aandoeningen vanuit de zorg naar lokaal sport- en beweegaanbod te verbeteren.

Sport en bewegen in het belang van de eigen gezondheid doen mensen niet snel uit zichzelf. Het vergt investeringen van alle betrokkenen, zowel professionals als deelnemers, om hiermee aan de slag te gaan. In de BeweegKuur is de netwerkaanpak ingezet om de volgende ambities te bereiken: 

  • het mobiliseren van de lokale initiatiefkracht om meer mensen actief bij de BeweegKuur te betrekken;
  • het realiseren van een goede doorstroom van deelnemers van zorg naar lokaal sport- en beweegaanbod door het bouwen van lokale netwerken;
  • het lokaal beschikbaar krijgen van de BeweegKuur voor alle professionals die deze interventie gezamenlijk willen aanbieden; 
  • het realiseren van een infrastructuur die beschikbaar is voor de implementatie van andere preventieprojecten. 

Voor alle duidelijkheid: een netwerk is een middel en geen doel op zich. Netwerken zorgen voor een vruchtbare context om interventies te implementeren en al doende te leren.