Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

Tips van professionals

NISB heeft in 2012 interviews gehouden met professionals uit het veld. Deze professionals hebben verbindingen gemaakt tussen zorg, sport en bewegen om een soepele overgang tussen beide sectoren te creëren: een lokaal netwerk. Onderstaand een overzicht van tips van de professionals uit het veld.

 • Aanbod opzetten
 • “Ik denk dat het belangrijk is dat als ...

  “Ik denk dat het belangrijk is dat als je zo’n project opzet dat je in ieder geval de huisartsen inschakelt. Die moeten het nut ervan inzien. Als die mensen gaan verwijzen dan gaat het ook lopen.” (fysiotherapeut)

 • “Stap 1 is: waar gaan we beginnen, ...

  “Stap 1 is: waar gaan we beginnen, met wie gaan we samenwerken, wie is de diëtiste, de fysiotherapeut, zijn er al samenwerkingsovereenkomsten, willen die meewerken, zo niet wie gaan we daarvoor vragen. Als je die eerste stap hebt genomen kun je zeggen hoe lang gaat ons begintraject duren, hoeveel tijd gaan we ervoor nemen om een eerste groep samen te stellen, daarbij kun je gewoon het BeweegKuur protocol gebruiken, welke patiënten gaan we vragen.” (leefstijladviseur)

 • “Ten eerste: als je dat wilt gaan doen moet ...

  “Ten eerste: als je dat wilt gaan doen moet je een groep professionals
  uitnodigen. Een fysio, een leefstijladviseur en een diëtiste die gewoon verhalen kunnen vertellen, en dan gewoon een workshop met een powerpoint
  presentatie met alle stappen. Welke patiënten wil je benaderen, doe de eerste groep niet te moeilijk. Neem eerst de mensen die zelf al gemotiveerd zijn. Ga bij een tweede groep pas minder gemotiveerde mensen betrekken, want dat is ook weer een extra stap.” (leefstijladviseur)

 • “Zet eerst voor jezelf alles goed op papier, ...

  “Zet eerst voor jezelf alles goed op papier, ga bij iemand langs die het al gestart is om te vragen hoe zij het hebben gedaan. Zorg dat er een goed samenwerkingsverband is tussen de diëtist, fysio en huisartsenpraktijk. Maak goede afspraken met je werkgever over hoeveel tijd je daarvoor beschikbaar hebt en als je fulltime werkt welke taken er dan komen te vervallen, zodat je eerst alles duidelijk hebt voordat je tegen dingen aan loopt. En realiseer je dat je heel veel terug krijgt van de mensen, maar dat je er wel heel veel tijd in moet steken. Als het resultaat dan daar is ben je natuurlijk hartstikke trots. Wij allemaal.” (leefstijladviseur)

 • “Succesfactor is een regisseur, een leefstijlmakelaar; ...

  “Succesfactor is een regisseur, een leefstijlmakelaar; iemand die de verbinding kan zijn tussen zorg- en sportsector. Deze persoon moet dus in staat zijn om beide talen te spreken en moet beide sectoren nader tot elkaar brengen. Een verbinder met pioniersgeest die niet alleen denkt vanuit een eigen luchtbel. De prioriteiten van deze organisaties zijn verschillend en ook problemen binnen deze organisaties, denk aan reorganisaties, bezuinigingen kunnen invloed hebben op het project. De onafhankelijkheid van de leefstijlmakelaar is daarom erg krachtig. Het succes zit in de samenwerking en kennis die men wil delen. Hiervan wordt iedereen beter en sterker.” (Gemeente)

 • Afspraken over rolverdeling
 • “Je moet beseffen dat het meer tijd kost dan ...

  “Je moet beseffen dat het meer tijd kost dan je denkt en probeer meteen zoveel mogelijk afspraken echt definitief te maken en op papier te zetten zodat je daar niet op terug hoeft te komen. Er kan in het overleg ook veel tijd verloren gaan door dingen niet af te timmeren. Het zou misschien prettig zijn als je van te voren weet welke verantwoordelijkheid bij wie ligt. Dan weet je van te voren waar je je wel en niet druk over hoeft te maken. Dat daar geen onduidelijkheid over is.” (fysiotherapeut)

 • Investeren in netwerk: klein beginnen
 • “Ik vind dat je eerst moet investeren in een goed netwerk. ...

  “Ik vind dat je eerst moet investeren in een goed netwerk. Dat je op kleine schaal, zo zijn we ook begonnen, eerst gaan kijken welke activiteiten lopen er, welke producten zijn er, wat kunnen we doen om elkaar te versterken en waar is behoefte aan in een wijk. En kunnen we dat gezamenlijk oppakken. Die investering zou ik zeker maken.“ (Gemeente)

 • Enthousiasme overbrengen
 • “Wat maakt dat het toch gelukt is, is denk ik ons enthousiasme. ...

  “Wat maakt dat het toch gelukt is, is denk ik ons enthousiasme. Op een gegeven moment hebben zijn we naar een symposium geweest, dat ging ook over multidisciplinair samenwerken, daar hebben we samen (met diëtist) een praatje gehouden, ook met patiënten voorbeelden erbij, om te laten zien welke winst je kunt behalen. En geprobeerd om ons eigen enthousiasme over te brengen en dat kost heel veel tijd.” (leefstijladviseur)

 • Gezamenlijk aanbod creëren
 • “In de loze uren van de sportschool. ...

  “In de loze uren van de sportschool. Zaten we daar op dinsdagochtend, waren er twee mensen aan het sporten. Zet er 15 patiënten van ons bij voor de helft van de prijs. Oké, dan heb je EUR 25,- maar dat is beter dan niks. Ze zo proberen te motiveren en er zelf langs gaan. In het begin ben ik ook vaak langs gegaan als ze daar aan het sporten waren. Ging ik even kijken hoe het ging met de patiënten.” (leefstijladviseur)

 • Reële verwachtingen scheppen bij deelnemers
 • “Wij hebben een informatiebrief meegegeven waar in stond ...

  “Wij hebben een informatiebrief meegegeven waar in stond hoe lang het programma ging duren, dat mensen ook gedurende deze periode gewoon werden verwacht. Dat daarna een sportaanbod zou volgen waar ze in principe ook werden verwacht. Dat soort dingen. Voor de deelnemer is dan duidelijk wat het programma inhoud en wij hebben duidelijk gecommuniceerd welk programma er voor ze ligt. Dat ze niet later met excuses o.i.d. kunnen komen. Voor ons was duidelijk dat er behoefte was aan een uniforme, duidelijke manier van communiceren en ook snel. Mensen konden het thuis lezen en later eventueel vragen stellen.” (fysiotherapeut)

 • Vaste groep
 • “Dan is het fijn als ze een vast groepje hebben ...

  “Dan is het fijn als ze een vast groepje hebben en met dat groepje naar de sportschool gaan. Als je groepen zou hebben die tegelijk kunnen starten dan zou dat het beste zijn, want nu starten ze op allerlei momenten en gaan dan ook weer weg op andere momenten en of ze elkaar dan nog tegenkomen in de sportschool dat weet ik niet. Tegelijk uitstromen is dan beter. En in een groep laten sporten denk ik wel dat dat meer waarde heeft ten opzichte van individueel. De meeste mensen vinden dat gezellig, het zorgt voor afleiding. Geeft een andere sfeer. “ (fysiotherapeut)

 • Warme overdracht: drempels wegnemen
 • “Als je een groep mensen hebt die allemaal willen gaan zwemmen ...

  “Als je een groep mensen hebt die allemaal willen gaan zwemmen of naar de sportschool willen: ga daar een keer met de groep naartoe. Dan kan je heel simpele drempels wegnemen. Kleine dingen vormen een drempel: ‘Waar moet ik naar binnen, waar moet ik inschrijven, waar is de kleedkamer?’ Heel flauw misschien maar het zijn  echt de kleine dingen waar mensen vaak moeite mee hebben. Praktische dingen.” (fysiotherapeut)

  “Ik ben zelf ook mee geweest naar al die proeflessen. Ik denk dat het die eerste keer makkelijker maakt voor mensen om bijvoorbeeld naar het zwembad te gaan. Het is best een stap voor mensen om naar het zwembad te gaan. En dat ik erbij was maakte het meer vertrouwd. Ik ben geloof ik drie keer mee geweest. Dat was wel heel goed. Het doet mij ook heel goed als ik zie dat die mensen doorgaan.” (leefstijladviseur)

 • Motivatie
 • “De randvoorwaarde voor samenwerking was ten eerste motivatie. ...

  “De randvoorwaarde voor samenwerking was ten eerste motivatie. Je moet wel willen. Ook met groepswerk. Dan denk ik dat je iedereen wel bij elkaar kan zetten. Als je maar gemotiveerd bent.” (diëtist)

 • Warm welkom
 • “Weet je bij die sportvereniging waar ik bij zit, ...

  “Weet je bij die sportvereniging waar ik bij zit, iedereen die nieuw is die geef ik een handje, ik laat ze kennis met elkaar maken, ik zorg voor groepjes en die binding dat is het gewoon. En zorgen dat je mensen vraagt: ‘hoe heb je het gehad, vind je het leuk, wat wil je?’ Dat is zo belangrijk dat sociale gebeuren. Dat is echt enorm belangrijk. Dat je mensen introduceert en dat ze erbij horen en dat ze zich veilig voelen.” (leefstijladviseur)

 • Bekend zijn in de wijk
 • “Het is gewoon een pré als je mensen kent. ...

  “Het is gewoon een pré als je mensen kent. Dat is gewoon gunstig. Ik woon vlak bij deze wijk. Ik ken het hier goed. Dat scheelt erg. Ik weet altijd wel iemand van ‘Oh die ken ik ook, die kan daar of die zit daar. Dat is ook wel wat voor jou of die ken je wel, vraag maar aan je buurman’. Het is gewoon makkelijker. Ik lees die plaatselijke blaadjes altijd. Wat er hier allemaal te doen is in de wijk.“ (leefstijladviseur)

 • Vertrouwen in eigen kunnen
 • “Het belangrijkste bij deelnemers was volgens mij ...

  “Het belangrijkste bij deelnemers was volgens mij vertrouwen krijgen dat je wel wat kan. Als je iets hebt of mankeert dat je ook gewoon dingen kunt doen. Ze gaan zich ook sterker voelen.” (diëtist)
   

  “Dan zijn ze moe, zwak en misselijk dus dan is die stap om wat te gaan ondernemen al heel groot, maar als je in het programma stapt dan moet je wat gaan doen en dan merken mensen na een paar keer toch dat ze minder hijgen of dat ze verder kunnen lopen dan ze dachten en dat is gaaf. Dan zijn ze ook bereid om verder te gaan.” (diëtist)