Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

Warme overdracht

Warme overdracht wil zeggen dat deelnemers begeleid worden bij de overgang van zorg naar zelfstandig bewegen in de wijk. Idealiter maken zorgverleners en sport- en beweegaanbieders afspraken over doorverwijzing, terugverwijzing en de manier waarop zij informatie over deelnemers uitwisselen. Denk aan informatie over gezondheid, belastbaarheid, motivatie, wensen en behoeften van de deelnemer. Deelnemers krijgen op die manier vertrouwen in de begeleiding en de onderlinge samenwerking tussen de professionals. Zorgverleners kunnen deelnemers ook meenemen naar sport- en beweegactiviteiten in de wijk. Binnen de BeweegKuur namen sommige fysiotherapeuten hun (groepen) deelnemers soms mee naar het zwembad, het fitnesscentrum of een andere aanbieder. Veel zorgverleners hebben echter geen tijd om deelnemers op deze manier te begeleiden, of ze vinden het niet hun taak.

In de BeweegKuur Impuls, maar ook in sommige NASB gemeenten, is ervaring opgedaan met een Gezondheidsmakelaar of Beweegmakelaar als verbinder tussen zorg, sport en bewegen. Zo'n Beweegmakelaar kan deelnemers begeleiden bij de overstap van zorg naar regulier beweegaanbod. Maar hij of zij kan ook coördinerende taken in het netwerk uitvoeren of een rol spelen bij het opstellen en onderhouden van de sociale (beweeg)kaart. Een groot voordeel vanuit de zorg is, dat zorgverleners geen afspraken hoeven maken met afzonderlijke sportaanbieders uit de wijk. Zij hebben de Beweegmakelaar als aanspreekpunt; dat is overzichtelijk en minder tijdsintensief voor hen. Uit onderzoek van Wageningen Universiteit en uit ervaringen blijkt ook dat een Beweegmakelaar of Gezondheidsmakelaar de schakelfunctie tussen zorg en sport goed kan vervullen. De Buurtsportcoach die gemeenten aan kunnen stellen vanuit het programma Sport en Bewegen in de Buurt kan deze rol ook vervullen.

Voor meer informatie over de Buurtsportcoach zie www.sportindebuurt.nl. Goede voorbeelden van de Beweegmakelaar / Gezondheidsmakelaar zijn te vinden bij de praktijkvoorbeelden.