Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

Sociale kaart

Een sociale (beweeg)kaart kan helpen bij de doorverwijzing van mensen van zorg naar een beweegactiviteit. Op een sociale kaart staat al het (laagdrempelige) beweegaanbod in de wijk of in de gemeente. Een goede sociale kaart geeft niet alleen inzicht in de verschillende beweegactiviteiten, maar ook in de kosten, de locatie, het niveau en (de opleiding van) de trainer. Verschillende partijen hebben de afgelopen jaren gewerkt aan het inzichtelijk maken van het lokale beweegaanbod, door middel van de sociale kaart. In veel gemeenten is dit overzicht gereed en inzichtelijk. Bijvoorbeeld via de website van de gemeente, de website van de provinciale of lokale sportraad of via de gemeentegids.