Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

Kennismaking zorg en sport

De naam ‘netwerk’ geeft al aan dat het belangrijk is dat mensen elkaar leren kennen. Voor een goede doorstroom is het van belang dat zorgverleners en sport- en beweegaanbieders elkaars aanbod leren kennen en vertrouwen krijgen in elkaar. Als deze verschillende aanbieders in een wijk elkaar weten te vinden, is het makkelijker om mensen naar elkaar door te verwijzen.

De gemeente of een regionaal netwerk kan deze kennismaking organiseren. Zorgverleners en sport- en beweegaanbieders kunnen natuurlijk ook zelf initiatief en verantwoordelijkheid nemen. Bijvoorbeeld door een netwerkbijeenkomst zorg-sport-bewegen te organiseren. Of om elkaar rond te leiden in de zorgpraktijk of sportzaal. Het kan bijvoorbeeld heel leuk en inspirerend zijn om mee te lopen of te kijken tijdens een beweegles of consult van de andere sector. Op die manier krijgt men een goed beeld van wat de ander kan betekenen in de begeleiding van de deelnemers. Het leren kennen van elkaar en elkaars aanbod of diensten, is belangrijk om vertrouwen te krijgen in de ander. Bovendien ben je beter in staat je deelnemer of patiënt uitleg te geven of te motiveren, als je weet wat je advies inhoudt.