Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

Een betere doorstroom

Een van de doelstellingen van de beweegkuur, de doorstroom van deelnemers vanuit de zorg naar de sport, is daarentegen nog onvoldoende op gang gekomen.Uit onderzoek naar netwerken rondom de beweegkuur zijn enkele belangrijke aanbevelingen gekomen die als randvoorwaarden gelden om de verbinding tussen zorg en sport te verbeteren en daarmee ook de doorstroom van deelnemers bevorderen. Bijvoorbeeld door een netwerkbijeenkomst zorg, sport en bewegen te organiseren.