Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

Duurzaam netwerk

Wanneer is een netwerk duurzaam en waarom is het belangrijk dat een netwerk duurzaam is? Onder een duurzaam netwerk wordt verstaan dat er in ieder geval vooruit gekeken wordt naar de voortgang van het netwerk, en dus activiteiten, op de langere termijn.

Een duurzaam netwerk is geen doel op zichzelf. Als het beoogde primaire doel van het netwerk bereikt is, kan de gezamenlijke ambitie van de startfase uitdoven en kan een netwerk weer uit elkaar vallen. Zolang je werkt aan je doel, moet de energie en dynamiek wel in je netwerk blijven. Het is daarom van belang om oog te houden voor iedereen in het netwerk. Voelen de netwerkpartners zich nog verbonden, delen zij nog dezelfde ambitie? Ben je zelf initiatiefnemer van een netwerk en wil je de dingen onder controle houden? Dat kan een valkuil zijn. Een netwerk heeft vaak wel een coördinator nodig, maar als je in de beginfase te veel nadruk legt op structuur, kunnen mensen afhaken. Het is daarom van belang om voldoende ruimte te laten voor nieuwe dingen en kennismaking. Zo ontstaat er een gedeelde verantwoordelijkheid. In een latere fase maak je structuurafspraken waar iedereen vrede mee heeft. Het is van belang om een netwerk niet als een project te leiden, maar juist te kijken naar de lange termijn.

Om een duurzaam netwerk te creëren, is de aanwezigheid van een ‘trekker’ of coördinator erg belangrijk, blijkt uit onderzoek ´Gedeelde passie voor gezonder leven´, Wageningen Universiteit, 2012. In de ideale situatie treedt de gemeente op als coördinator van het lokale netwerk, maar dit kunnen ook andere partijen zijn. Hieronder worden factoren beschreven die bijdragen aan de duurzaamheid van lokale netwerken.

 • Trekker van het netwerk
 • “Het is meer de vraag hoe we het concreet doen ...

  “Het is meer de vraag hoe we het concreet doen, gaan we met zijn allen aan hetzelfde touw trekken, wie trekt de kar en hoe blijft iedereen gemotiveerd. Zowel deelnemers als professionals. En als je zelf maar een klein rolletje hebt, wie gaat dan de kar trekken?” (fysio)

 • Financiering deelnemers en netwerkparticipatie
 • “Als de BeweegKuur nog zou zijn zoals ie was ...

  “Als de BeweegKuur nog zou zijn zoals ie was en nog steeds vergoed zou worden, dan had dat hier nog als een trein gelopen. Dat weet ik zeker. We hebben hier genoeg om mensen te steunen.” (fysio)

 • Zichtbaarheid van resultaten, successen en samenwerking
 • “De resultaten die behaald worden bij de patiënten ...

  “De resultaten die behaald worden bij de patiënten. Ik vind het echt enorm
  bemoedigend als ik zie dat sommige mensen soms al tientallen kilo’s zijn
  afgevallen. Hun buikomvang enorm is afgenomen, ze minder hoeven te spuiten, zich daardoor echt veel beter voelen en ook een belangrijke rol kunnen spelen in de maatschappij. En dat is natuurlijk een enorme drijfveer en dan weet je ook waar je het voor doet.” (partner lokaal netwerk)

 • Enthousiasme van de partners
 • “Wat maakt dat het is gelukt, is ...

  “Wat maakt dat het is gelukt, is denk ik ons enthousiasme. Op een gegeven moment hebben zijn we naar een symposium geweest, dat ging ook over disciplinair samenwerken, daar hebben we samen een praatje gehouden ook met patiënten voorbeelden erbij om te laten zien welke winst je kunt behalen. En geprobeerd om ons eigen enthousiasme over te brengen.” (LSA)

 • Gezamenlijke doelstelling
 • “We zijn bezig met mensen adviseren over bewegen ...

  “We zijn bezig met mensen adviseren over bewegen en hoe belangrijk dat is, we hebben ons netwerk waar mensen naartoe gaan. Dat soort dingen. Het is een soort denkwijze geworden. Dat mensen binnen komen en het is de bedoeling om hen weer uit de zorg te krijgen.” (LSA)

 • Goede onderlinge samenwerking
 • “En omdat wij al een goede samenwerking hadden, ...

  “En omdat wij al een goede samenwerking hadden, verwijzen de huisartsen ook naar ons door, zijn we gaan kijken wat er zou uitkomen als we
  intensiever traject met elkaar aangaan en dat werd ook intensiever. Eerder
  hadden we wel telefonisch contact maar door de BeweegKuur hebben we op een heel ander niveau contact met elkaar en spreken we ook bij elkaar af om te vergaderen etc.” (diëtist)

 • Gedeelde verantwoordelijkheid
 • “Er moet een dusdanig mechanisme ontstaan zodat ...

  “Er moet een dusdanig mechanisme ontstaan zodat dat netwerk zichzelf in stand houdt. Omdat ze allemaal een belangrijke as zijn in dat netwerk en om het geheel draaiend te laten. De mensen moeten het gevoel hebben dat ze een belangrijke schakel zijn in het geheel en dat als dus één van die schakels uitvalt, het hele netwerk stil komt te liggen.” (partner lokaal netwerk)

 • Eigen belang moet opwegen tegen tijdsinvestering
 • “Ik weet niet of ik wil weten hoe ...

  “Ik weet niet of ik wil weten hoe ik bij de gemeente bepaalde zaken op gaan moet brengen want dat is mijn taak denk ik niet, maar ik zou wel heel graag willen weten of makkelijker de stap van zorg naar sport gezet kan worden. Ik doe heel vaak dingen voor mensen die buiten mijn taken liggen, maar tot waar kan ik gaan? Waar houdt dat op?” (diëtist)

 • Beleidsmatige verankering
 • “Toch het stukje doorstroom naar ...

  “Toch het stukje doorstroom naar sporten in de wijk begeleiden. Vroeger was het zo van; nu kunt u zelf gaan sporten en doei. Nu ben ik toch eerder geneigd om door te vragen voor als het bij ons eindigt. Meedenken. En het concept leefstijladviseur, dat heet nu bij ons beweegconsulent, maar dat zit nu ook in verschillende zorgprogramma’s. Dat is wel gebleven. Op alle locaties, ook waar de BeweegKuur niet heeft gedraaid. En het stukje motivational interviewing.” (LSA)

 • Ondersteuning van externen zoals ROS en zorgverzekeraars
 • “Met de ROS bespraken we het financiële gedeelte, ...

  “Met de ROS bespraken we het financiële gedeelte, hoe de samenwerking ging, wat er allemaal gedaan was, wat er nog in de planning stond. Ze gaf meer invulling aan het geheel. Ook voor vragen die wij hadden ging ze dan op zoek naar antwoorden. Ze kwam ook vragen of het voor ons interessant was om subsidie aan te vragen. Dat dat een mogelijkheid was.” (Diëtist)