Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

Kracht van een netwerk

In de BeweegKuur is gewerkt aan het bouwen en intensiveren van lokale netwerken, waarbinnen zorgprofessionals, sport- en beweegaanbieders en gemeente met elkaar samenwerken. Het  doel hiervan is een verbeterde  doorstroom van mensen met (een verhoogde kans op) bepaalde chronische aandoeningen vanuit de zorg naar lokaal sport- en beweegaanbod.

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de netwerkvorming rondom de BeweegKuur. Daarnaast is een groot aantal sport- en zorgprofessionals, gemeenten en sportbonden gevraagd naar hun ervaringen met de beweegkuur, het participeren binnen een netwerk en de verbinding tussen zorg en sport.

Tip! Je eigen netwerk evalueren? Gebruik tijdlijnmethode of de Coördinated Action Checklist.  
De Coordinated Action Checklist is een instrument om de samenwerking binnen een netwerk te evalueren. Dit gebeurt op verschillende dimensies, zoals geschiktheid van de partners, taakdimensie, relatiedimensie, profilering en groeidimensie. De checklist is bedoeld om de discussie op gang te brengen en daarmee de samenwerking te faciliteren. In de bijlage staat de checklist en uitleg over de berekening van de resultaten.

In dit onderdeel 'Kracht van een netwerk' van de Netwerkwijzer staan de resultaten die netwerken de afgelopen jaren hebben geboekt kort beschreven, worden de aanbevelingen om de doorstroom van zorg naar sport te optimaliseren toegelicht en zijn de ervaringen die professionals hebben opgedaan bij het creëren van een succesvol en duurzaam netwerk opgenomen.