Warme overdracht

Warme overdracht wil zeggen dat deelnemers begeleid worden bij de overgang van zorg naar zelfstandig bewegen in de wijk. Idealiter maken zorgverleners en sport- en beweegaanbieders afspraken over doorverwijzing, terugverwijzing en de manier waarop zij informatie over deelnemers uitwisselen. Denk aan informatie over gezondheid, belastbaarheid, motivatie, wensen en behoeften van de deelnemer. Deelnemers krijgen op die manier vertrouwen in de begeleiding en de onderlinge samenwerking tussen de professionals. Zorgverleners kunnen deelnemers ook meenemen naar sport- en beweegactiviteiten in de wijk.  

Veel zorgverleners hebben echter geen tijd om deelnemers op deze manier te begeleiden, of ze vinden het niet hun taak. Uit onderzoek van Wageningen Universiteit en uit ervaringen in de praktijk (BeweegKuur Impuls), blijkt dat een beweegmakelaar of leefstijlmakelaar de schakelfunctie tussen zorg en sport goed kan vervullen. De Buurtsportcoach die gemeenten aan kunnen stellen vanuit het programma Sport & Bewegen in de Buurt kan deze rol ook vervullen. Voor meer informatie over de Buurtsportcoach: www.sportindebuurt.nl.

Meer weten over de Buurtsportcoach?