Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

ROS

ROS staat voor Regionale Ondersteuningsstructuur. De ROS biedt informatie, advies en diensten aan eerstelijnsprofessionals ter versterking van de eerstelijnsgezondheidszorg. Het overkoepelend orgaan van de ROS´en is de LVG.

De ROS’en stimuleren de integratie en samenwerking binnen de eerstelijnszorg om tot samenhangende zorg in de buurt te komen. Op het gebied van preventie ondersteunt een ROS onder andere preventieve activiteiten in het kader van zorgprogramma’s en leefstijlinterventies vanuit de eerstelijn. De twintig ROS’en in Nederland vormen gezamenlijk het ROS-netwerk.

Een gecombineerde leefstijlinterventie wordt vaak grotendeels uitgevoerd in de eerstelijnszorg. Dit betekent dat er een coördinerende en faciliterende taak is weggelegd voor ROS adviseurs. Zij kennen de eerste lijn en hebben ook vanuit andere taken en werkzaamheden veelvuldig met professionals in de eerste lijn te maken. De ROS adviseurs zijn het eerste aanspreekpunt voor zorgprofessionals die (willen) werken met een gecombineerde leefstijlinterventie, een netwerk willen opzetten of de verbinding met de sportsector willen maken.