De Toolbox financiering van een gecombineerde leefstijlinterventie bestaat uit 7 hoofdstukken. Ieder hoofdstuk wordt vertegenwoordigd door een persoon. Wanneer u met uw muis over een persoon gaat, hoort u de persoon een vraag stellen (audiofragment). Aansluitend volgt het antwoord op de vraag. Vervolgens kunt u op de persoon klikken voor meer informatie.

De audiofragmenten zijn uitgeschreven voor mensen die slechthorend of doof zijn. Klik op het icoontje: dat te vinden is in de tekstballon van de persoon.

Toelichting persoon 1

Met welke kaders moet ik rekening houden?

Er worden grofweg drie kaders onderscheiden waar u rekening mee moet houden. Namelijk juridische kaders, beleidsmatige kaders en wetenschappelijke kaders. Inzicht in deze kaders maakt het gemakkelijker om aanknopingspunten te vinden voor uw gecombineerde leefstijl interventie. Bij beleid op lokaal en landelijk niveau. 

Klik hier voor meer informatie

Toelichting persoon 2

Wat is het belang van samenwerken voor het financieren van een gecombineerde leefstijlinterventie?

Samenwerking speelt een belangrijke rol bij het verkrijgen van financiering voor uw gecombineerde leefstijl interventie. In dit gedeelte van de toolbox krijgt u onder andere inzicht in waarom samenwerking belangrijk is voor de financiering van een gecombineerde leefstijlinterventie, wat mogelijke samenwerkingspartners zijn en hoe een samenwerkingsproces verloopt.

Klik hier voor meer informatie

Toelichting persoon 3

Maatschappelijk ondernemerschap, hoe pak ik dat aan?

Financiering regelen voor een gecombineerde leefstijlinterventie gaat helaas niet vanzelf. Dat vraagt om ondernemerschap. Ondernemen in het publieke belang wordt maatschappelijk ondernemen genoemd. Wat is dit precies en hoe pakt u dit aan? In dit gedeelte van de toolbox vindt u  antwoord op deze vragen.


Klik hier voor meer informatie

Toelichting persoon 4

Zijn er ook goede voorbeelden?

U bent uiteraard niet de eerste die financiering zoekt voor de bekostiging van uw gecombineerde leefstijl interventie. Anderen zijn u al voor gegaan en hebben in sommige gevallen ook al financiering gevonden. Deze “goede voorbeelden” staan in  dit gedeelte van de toolbox beschreven ter inspiratie.  Ook helpen ze bij uw zoektocht naar financiering voor uw gecombineerde leefstijlinterventie.

Klik hier voor meer informatie

Toelichting persoon 5

Waarom een business case? En hoe maak ik er een?

Het maken van een business case dient een aantal doelen. Bijvoorbeeld het overtuigen van de samenwerkende partijen van de meerwaarde van de nieuwe manier van werken.  In dit gedeelte van de toolbox vindt u antwoorden op vragen als wat is een business case nu eigenlijk, waarom zou je er één maken. En vooral hoe doe je dat dan?

Klik hier voor meer informatie

Toelichting persoon 6

Wat zijn de kosten en baten van een gecombineerde leefstijl interventie?

Om de financiering van een gecombineerde leefstijlinterventie te regelen is het belangrijk te weten wat de kosten en opbrengsten zijn van een gecombineerde leefstijlinterventie. Er worden verschillende kosten en baten onderscheiden. In dit gedeelte van de toolbox krijgt u meer inzicht in de kostensoorten, kosten en kwantitatieve en kwalitatieve baten.

Klik hier voor meer informatie

Toelichting persoon 7

Wat zijn de financieringsmogelijkheden van een gecombineerde leefstijlinterventie?

Er tekenen zich in het werkveld al enkele strategieën af die helpen om de leefstijlinterventies gefinancierd te krijgen. In dit gedeelte worden diverse mogelijkheden voor financiering van een gecombineerde leefstijlinterventie op een rijtje gezet. Uiteraard is deze opsomming niet uitputtend maar het geeft u wel een idee van de mogelijkheden op het gebied van financiering van een gecombineerde leefstijlinterventie. 

Klik hier voor meer informatie

Toolbox financiering gecombineerde leefstijlinterventie

Inleiding

De gecombineerde leefstijl interventie (gli)  is niet opgenomen in de basisverzekering. Dus moet de gecombineerde leefstijl interventie op andere wijze gefinancierd worden. Het financieren van de gli zoals de BeweegKuur, is natuurlijk geen doel op zich maar wel een belangrijke bijzaak bij het opzetten en onderhouden van gli's. Omdat de BeweegKuur aantoonbaar gezondheidseffecten sorteert en de opgedane kennis niet verloren mag gaan, is het nodig dat partijen op lokaal niveau naar alternatieven omzien. In de praktijk gebeurt dit ook. Er tekenen zich dan ook al enige strategieën af die kunnen helpen om de leefstijlinterventies te financieren.

Net als veel andere leefstijlinterventies is de gli een preventie-instrument dat zich op het snijvlak van de verantwoordelijkheid van gemeenten, zorgverzekeraars en individuen bevindt. Dit maakt het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van partijen gli's op te bouwen, te verankeren en als uitvloeisel daarvan ook te financieren. Hoe deze financiering geregeld wordt, is een complexe vraag. In het veld blijken veel mensen zich met deze vraag bezig houden, maar blijkt ook dat het antwoord en de mogelijkheden sterk afhankelijk zijn van de context van een gli.  Op de vraag: ‘Hoe financier ik mijn gecombineerde leefstijl interventie?‘, is helaas dan ook geen kant-en-klaar antwoord te geven.

Er zijn wel mogelijkheden om de gli te financieren. Belangrijk is om van het begin af aan te realiseren dat een ondernemende houding en integrale samenwerking een essentiële rol spelen. Deze 'Toolbox financiering gecombineerde leefstijlinterventie' heeft tot doel landelijk beschikbare kennis en ervaring op dit gebied te bundelen, zodat iedereen daar vanuit zijn eigen behoefte uit kan putten. De Toolbox helpt organisaties antwoorden te vinden op hun vragen over de financiering van hun gli. De Toolbox is bedoeld voor alle partijen die het initiatief nemen gli's op te bouwen, te verankeren en als uitvloeisel daarvan te financieren. Bijvoorbeeld de Regionale Ondersteuningsstructruren (ROS’en). Zij kunnen immers een belangrijke rol spelen in het vormgeven van de lokale keten, het maken van duidelijke afspraken en het benaderen van lokale partijen als de gemeente. Uiteraard hoeft het initiatief niet per definitie bij de ROS’en te liggen. Ook gemeenten, zorgverzekeraars, eerstelijn organisaties of bijvoorbeeld sportaanbieders kunnen veel aan de informatie uit deze Toolbox hebben.