Doelgroep

De doelgroep van de BeweegKuur zijn volwassenen met een inactieve en ongezonde leefstijl en de motivatie om hun gedrag te veranderen. Deelnemers aan de BeweegKuur moeten minimaal aan de volgende twee criteria voldoen:

  1. De deelnemer moet een inactieve leefstijl hebben (dat wil zeggen dat de deelnemer niet voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen: een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op ten minste vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week);
  2. De deelnemer moet gemotiveerd zijn voor gedragsverandering.

Het protocol van de BeweegKuur is beschreven voor volwassenen met overgewicht. Op basis van deze beschrijving komen de volgende personen in aanmerking voor de BeweegKuur:

  • Volwassenen met een verhoogd gewichtgerelateerd gezondheidsrisico: BMI tussen 25 en 30 in combinatie met een grote buikomvang (≥ 88 cm voor vrouwen; ≥ 102 cm voor
    mannen) en/of comorbiditeit;
  • Volwassenen met een hoog gewichtgerelateerd gezondheids risico: BMI tussen 30 en 35 ongeacht buikomvang, ongeacht comorbiditeit;
  • Volwassenen met zeer hoog gewichtgerelateerd gezondheidsrisico: BMI tussen 35 en 40 ongeacht buikomvang, maar zonder comorbiditeit. De BeweegKuur kan in principe ingezet worden voor alle volwassenen die begeleid willen worden naar een gezonde en actieve leefstijl en hoeft zich dus niet te beperken tot mensen met overgewicht.

Lees over de BeweegKuur voor mensen met depressieve klachten

Lees over de BeweegKuur voor allochtonen