Algemeen

Net als veel andere leefstijlinterventies is de gecombineerde leefstijl interventie een preventie-instrument dat zich op het snijvlak van de verantwoordelijkheid van gemeenten, zorgverzekeraars en individuen bevindt. Dit maakt het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van partijen om gecombineerde leefstijl interventies op te bouwen, te verankeren en als uitvloeisel daarvan ook te financieren. Er zijn mogelijkheden om de gecombineerde leefstijl interventie te financieren. Belangrijk is om van het begin af aan te realiseren dat een ondernemende houding en integrale samenwerking een essentiële rol spelen in het beantwoorden van de vraag ‘Hoe financier ik mijn gecombineerde leefstijl interventie’? De Toolbox financiering van een gecombineerde leefstijlinterventie stelt kennis en ervaring op dit gebied beschikbaar zodat iedereen daar vanuit zijn eigen behoefte uit kan putten.