Betrokken professionals

Deelnemers krijgen binnen de BeweegKuur te maken met een:

 • huisarts en/of een praktijkondersteuner
 • leefstijladviseur
 • fysiotherapeut of oefentherapeut
 • diëtist
 • lokale sport- en beweegbegeleiders

Instroom in de BeweegKuur zal meestal verlopen via de huisartsenpraktijk. Het traject wordt dan gestart door het uitschrijven van het recept ‘BeweegKuur’ door de huisarts. De leefstijladviseur is een eerstelijnszorgverlener met aanvullende competenties zoals coachingsvaardigheden, vermogen tot kennisoverdracht en het wegwijs maken in sport- en beweegvoorzieningen. De fysiotherapeut of oefentherapeut werkt in de BeweegKuur intensief samen met de leefstijladviseur. Naast de bekende competenties heeft de fysiotherapeut of oefentherapeut binnen de BeweegKuur aanvullende taken: 

 1. het indiceren, opstellen en uitvoeren van het beweegprogramma
 2. de begeleiding van de deelnemer van de eerste lijn naar het lokale sport- en beweegaanbod
 3. het motiveren van deelnemers en het ondersteunen van zelfmanagement
 4. het voeren van multidisciplinair overleg.

Ook de diëtist werkt in de BeweegKuur samen met de leefstijladviseur. De diëtist die actief is binnen de BeweegKuur heeft de volgende taken:

 1. diagnostiek, vaststellen voedingsprogramma en het geven van voedingsadviezen
 2. het organiseren en uitvoeren van groepsvoorlichting
 3. het motiveren van deelnemers en het ondersteunen van zelfmanagement
 4. het voeren van multidisciplinair overleg

Daarnaast wordt een lokale sport- en beweegbegeleider ingezet om deelnemers te begeleiden en motiveren bij het uitvoeren van laagdrempelige, passende beweegactiviteiten. En hij/zij onderhoudt contacten met andere professionals in het BeweegKuurtraject.