Netwerk

Samenwerking en netwerkvorming is een van de pijlers van de BeweegKuur. De BeweegKuur wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team van zorgverleners dat samen met de deelnemer werkt aan gedragsverandering. Maar ook samenwerking tussen zorgverleners en sport- en beweegleiders is belangrijk voor het slagen van de BeweegKuur. Voor veel deelnemers is de stap van begeleiding in de zorg naar zelfstandig bewegen in de wijk namelijk (te) groot. Zorgverleners en sport- en beweegleiders kunnen die overstap makkelijker maken, door te zorgen voor een warme overdracht. Dat wil zeggen, het begeleiden van de deelnemer bij de doorstroom van zorg naar zelfstandig bewegen. 

Een randvoorwaarde voor het slagen van de BeweegKuur op lokaal niveau is dus samenwerking tussen de zorg en de sport- en beweegsector. Ofwel een netwerk van zorgverleners en sport- en beweegleiders. Voor deelnemers aan de BeweegKuur, maar ook andere bewoners van de wijk, is het van belang dat zorgverleners op de hoogte zijn van het sport- en beweegaanbod in de wijk. Voor deze doelgroep is de samenwerking met een paar aanbieders van laagdrempelige beweegactiviteiten het meest van belang. De gemeente lijkt de aangewezen partij om dit netwerk te coördineren. De gemeente subsidieert sport- en beweegaanbod, bepaalt het lokale gezondheidsbeleid en heeft baat bij een goede doorstroom van zorg naar de wijk. Meer informatie over het netwerk zorg- sport vindt u
elders op deze site.


Lees de documenten over continuiteit van de BeweegKuur

Neem contact op met uw ROS-adviseur