Nieuws

Onderzoek: Communiceren en improviseren rondom de BeweegKuur
26 maart 2014
Bron: Universiteit van Amsterdam

Marian ter Haar bestudeert de aard en het verloop van complexe samenwerking rondom de ontwikkeling van de BeweegKuur, een Nederlandse gecombineerde interventie ontworpen om de leefstijl van mensen met diabetes en overgewicht te verbeteren. Centraal in het onderzoek staat de communicatie tussen de betrokkenen van verschillende organisaties met verschillende belangen, visies en praktijken.
Lees meer »

Sport & gemeenten, brug tussen zorg en sport
01 juli 2013
Bron: NISB

In de gezondheidszorg gaat de aandacht steeds meer uit naar gedrag en gezondheid en minder naar zorg en ziekte. Preventie biedt kansen aan zowel de zorg- als de sportsector. Lees meer>>

Zorgverzekeraars: inzetten op preventie vereist brede aanpak
29 mei 2013
Bron: Zorgverzekeraars Nederland

Regionale samenwerking binnen en buiten de zorg, financiering gericht op gezondheidswinst,geïndiceerde preventie binnen het verzekerd pakket en het stimuleren van zelfmanagement en eHealth. Dat zijn de vier kernboodschappen van zorgverzekeraars in een brief aan de Tweede Kamer.
Lees meer »

Motiverende gespreksvoering weinig toegepast bij leefstijlgesprekken huisartsenpraktijk
27 mei 2013
Bron: NIVEL

De communicatieve vaardigheden van huisartsen en praktijkondersteuners blijken over het algemeen goed te zijn. Desondanks kunnen de gesprekken over leefstijl beter. Motiverende gespreksvoering wordt daarvoor nauwelijks ingezet, zo blijkt uit onderzoek bij het NIVEL waarop Janneke Noordman 31 mei promoveert aan de Radboud Universiteit.
Lees meer »

Nivel publiceert onderzoek over verbinding zorg en sport
23 mei 2013

In dit rapport staat de kennisvraag centraal hoe de verbinding tussen zorg en sport­ en beweegaanbod verbeterd kan worden. De onderzoekers zochten in de wetenschappelijke literatuur, waaronder evaluaties van de ‘BeweegKuur’, naar leerpunten over structurele samenwerkingsverbanden tussen zorgverleners en sportaanbieders. Daarnaast is aan 800 huisartsen en 800 fysiotherapeuten een vragenlijst voorgelegd en zijn interviews gehouden met 11 sportverenigingen of sportscholen.
Lees meer »

Diabeteszorgonderzoek 2012: aandacht voor leefstijl schiet tekort
21 mei 2013
Bron: DVN

Leefstijlverbetering verdient meer aandacht in de diabeteszorg. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van het Diabeteszorgonderzoek 2012. Voor DVN-directeur Maarten Ploeg een reden tot zorg. “DVN vindt het heel belangrijk dat zorgverleners leefstijlverbetering bespreken met hun patiënten en hen informeren over beweegprogramma's  in de buurt".
Lees meer »

Samen werken in de wijk: praktijkinfo. voor huisarts & gemeente
17 mei 2013

Niet overal is het nog even vanzelfsprekend dat huisarts en gemeente samenwerken. Maar de komende jaren zullen huisartsen en gemeenten elkaar meer en meer opzoeken. Daarbij hebben beide partijen behoefte aan praktische informatie over elkaars werk.


Lees meer »

Regio Noord-Holland vormt preventie-collectief
03 mei 2013
Bron: Skipr

Zes organisaties in Noord-Holland hebben op 23 april een intentieverklaring ondertekend om hun samenwerking te verstevigen op het gebied van preventie. Hun doel is om samen tot een preventieprogramma in Noord-Holland Noord te komen. De afgesproken samenwerking duurt tenminste vijf jaar.
Lees meer »

Huisartsen in Soest schrijven beweegrecept
03 mei 2013
Bron: deweekkrant.nl

In plaats van pillen een recept om te bewegen. In Soest begint is afgelopen weekeinde het project Bewegen op Recept Soest gestart. Op het Beweegplein, dat georganiseerd werd op het sportcomplex van Mixed Hockeyclub Soest, overhandigde Frans Jansen, de projectleider, de eerste Beweegmap aan huisarts Monique Smits.
Lees meer »

Rapport met resultaten over doorstroom van deelnemers van zorg naar sport verschenen.
24 april 2013

Een belangrijk element van de BeweegKuur is dat deelnemers doorstromen vanuit de zorg naar het lokale sport- en beweegaanbod. Zo kan gedragsverandering beter blijven bestaan.
Lees meer »

Renkumse projectgroep start Beweegcarrousel
24 april 2013

RENKUM - Fysiotherapeute Inge Blom uit Renkum vroeg afgelopen jaar met ondersteuning van Stichting OOGG een Sportimpuls-subsidie aan. Met deze subsidie in de achterzak is inmiddels een projectgroep gevormd. Doel: activiteiten in Renkum in gang zetten om meer mensen met overgewicht, diabetes, hoge bloeddruk, COPD of andere aandoeningen aan het sporten te krijgen. Hiermee zijn de Beweegkuur, begeleide fitness in de Rijnkom en de Beweegcarrousel geboren.
Lees meer »

Gemeenten actief en efficiënt ondersteunen
22 april 2013
Bron: Persbericht 15 april 2013

Op 15 april ondertekenden GGD Fryslân, ROS Friesland en Sport Fryslân een samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerking heeft als doel gezond gedrag door bewegen in Friesland een extra impuls te geven. De afgelopen jaren is de samenwerking tussen de drie provinciale organisaties geïntensiveerd, wat geleid heeft tot een aantal mooie gezamenlijke initiatieven.
Lees meer »

Focusbijeenkomst Beweegkracht Rotterdam in Prins-Alexander en Delfshaven
12 februari 2013
Bron: Zorgimpuls

ZorgImpuls organiseert voor Beweegkracht Rotterdam bijeenkomsten in de deelgemeentes voor belangstellende zorgverleners en sport- en beweegaanbieders. Het doel is om zorg en sport met elkaar te verbinden. De eerste bijeenkomsten zijn in maart in deelgemeenten Prins-Alexander en Delfshaven.
Lees meer »

KeiVitaal, een mooi voorbeeld van een lokaal ontwikkelde GLI
11 februari 2013
Bron: Raedelijn

Een beweegprogramma dat mensen met overgewicht aanspreekt en gedurende het traject steeds enthousiaster én gezonder maakt. Een oud-huisarts, twee fysiotherapeuten, twee diëtisten en een praktijkondersteuner sloten de handen ineen. Op basis van de BeweegKuur zijn ze op vier locaties in Amersfoort gestart met KeiVitaal.
Lees meer »

'Netwerkwijzer zorg, sport en bewegen' online
17 januari 2013
Bron: NISB
Goede voorbeelden, instrumenten, artikelen en praktisch toepasbare kennis over de verbinding tussen zorg, sport en bewegen.

In de gezondheidszorg gaat de aandacht steeds meer uit naar gedrag en gezondheid en minder naar zorg en ziekte. Preventie van gezondheidsproblemen heeft de toekomst. Het biedt kansen aan zowel de zorg- als de sportsector. Samenwerking tussen zorg en sport en bewegen is nodig om mensen met gezondheidsrisico’s naar gezonder gedrag te begeleiden.
Lees meer »

Nieuw: digitale versie van het BeweegKuur dagboek
19 december 2012
Bron: NISB

Het dagboek BeweegKuur is bedoeld als ondersteunende tool, die door deelnemers kan worden gebruikt om de voortgang op het gebied van beweging, voeding en gedragsverandering in bij te houden. Het dagboek is nu in digitale vorm beschikbaar en bestaat uit een aantal onderdelen. Het is de bedoeling dat één van de zorgverleners (meestal de leefstijladviseur) de inhoud van het basisboekje voor de deelnemer print en dit meegeeft in een (door de deelnemer aangeschafte) map. De deelnemer neemt deze map bij elke afspraak met een zorgverlener mee. Als zorgverlener helpt u de deelnemer bij het invullen van het dagboek. Het dagboek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een basisboekje inclusief een hoofdstuk tips en weetjes
  • Aanvuldocumenten voor als pagina’s van het basisboekje vol zijn
  • Coachdocumenten (naar behoefte door de zorgverlener in te zetten)

 

Arjo Wijnhorst wint Stimuleringsprijs Combinatiefunctionaris en Buurtsportcoach
13 december 2012
Bron: Vereniging Sport en Gemeenten

Arjo Wijnhorst is de overtuigde winnaar van de Stimuleringsprijs Combinatiefunctionaris & Buurtsportcoach 2012. Deze prijs is vandaag uitgereikt tijdens de Kennisdag: Samen Lokaal Vitaal. Arjo kreeg een cheque van 1500,- euro die hij mag investeren in het werk of om activiteiten te ondersteunen die worden uitgevoerd in het kader van de Brede impuls combinatiefuncties. Ook de andere drie genomineerden gingen met een cheque naar huis.
Lees meer »

BeweegKuur heeft gefungeerd als vliegwiel
05 december 2012
Bron: NISB
Promotieonderzoek toont aan: Meer multidisciplinaire netwerken zijn ontstaan en samenwerking tussen zorg en sport is verbeterd.

Vrijdag 7 december promoveert Judith Helmink aan de Universiteit Maastricht. Verbonden aan de faculteit Health, Medicine and Life Sciences deed zij in de periode 2007-2011 onderzoek naar de ontwikkeling en het implementatieproces van de BeweegKuur, een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) die start in de eerste lijn. Uit haar onderzoek blijkt o.a. dat in de huisartsenpraktijken/gezondheidscentra die de BeweegKuur uitvoerden meer multidisciplinaire samenwerking (in netwerken) ontstond. Ook de contacten tussen zorgverleners en lokale sport- en beweegaanbieders verbeterden.
Lees meer »

Groter bereik doelgroep en hoge deelnamebereidheid voorwaarden voor effectievere leefstijlprogramma's
29 november 2012
Bron: NIVEL

Preventie kan een grote bijdrage leveren aan een gezonder Nederland. Maar dat gaat niet vanzelf. Als meer mensen mee gaan doen en mee blijven doen aan preventieprogramma’s dan levert dat een aanzienlijke gezondheidswinst op.
Lees meer »

Ook leefstijl zou hoogte premie moeten bepalen
22 november 2012
Bron: Volkskrant

Van de verhoging van de zorgpremie gaat geen enkele stimulans uit om gezonder te leven. Aldus Frits Oosterveld, epidemioloog en lector gezondheid & bewegen, Saxion hogeschool. Download het artikel in de Volkskrant d.d. 03-11-2012.

Toolbox Zelfmanagement bij leefstijlverandering
19 november 2012
Bron: NISB

NISB heeft de Toolbox Zelfmanagement bij leefstijlverandering ontwikkeld voor professionals die mensen begeleiden die hun leefstijl willen veranderen. De nieuwe Toolbox biedt hulpmiddelen die kunnen bijdragen aan zelfmanagement bij leefstijlverandering rond sport en bewegen.

Onderzoek netwerk zorg/sport en doorstroom deelnemers
19 november 2012
Bron: NISB

Afgelopen maanden werkte NISB aan een kwalitatief onderzoek onder zorgverleners en sport- en beweegaanbieders. Met als doel om vanuit beide terreinen de knelpunten en behoeftes te inventariseren die bestaan rond de verbinding tussen zorg en sportaanbod en doorstroom van deelnemers. Hiermee kunnen NISB en andere relevante organisaties verdere ondersteuning van de netwerken zorg-sport vormgeven.
Lees meer »

Gezondheidscentra voor een GLI Depressieve Klachten gezocht
16 november 2012
Bron: Trimbos-instituut/ NISB

Het Trimbos-instituut en NISB voeren van 2012 tot 2014 een gezamenlijk onderzoek uit naar een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) voor mensen met depressieve klachten. We onderzoeken het effect van bewegen op de mate van depressieve klachten en de werkzame bestandsdelen & implementeerbaarheid van een GLI Depressieve Klachten.
Lees meer »

Ervaringen van zorgverleners met leefstijlbeïnvloeding in de eerste lijn
08 november 2012
Bron: Centrum Gezond Leven

Bij het Centrum Gezond Leven is het rapport Leefstijlbeïnvloeding in de eerste lijn verschenen. Het rapport bevat aanbevelingen hoe om te gaan met knelpunten die professionals ondervinden in hun dagelijkse werk. Zorgverleners in de eerste lijn vinden dat leefstijlbeïnvloeding bij hun takenpakket hoort, maar lopen vaak tegen een aantal problemen aan.
Lees meer »

Burendag Wijchen in teken van gezonde leefstijl
22 oktober 2012
Bron: Wijchen Sportief

Zaterdag 22 september was het Burendag in Wijchen Noord. Deze werd gehouden in het ‘Cool Nature Parc’ aan de Zwanensingel. Samen met Wijkvereniging Wijchen Noord en Marktplaats Sport heeft het netwerk ‘Wijchen Sportief’ deze dag mogelijk gemaakt. Onder het moto ‘Samen sta je sterk’ heeft ‘Wijchen Sportief’ zich bij deze partijen aangesloten. Het netwerk ‘Wijchen Sportief’ werkt met financiering vanuit de BeweegKuur Impuls aan een betere doorstroom van ouderen en chronisch zieken vanuit zorg naar regulier beweegaanbod.
Lees meer »

Gezondheidscentra voor een GLI Depressieve Klachten gezocht
17 oktober 2012
Bron: NISB

Het Trimbos-instituut en NISB voeren van 2012 tot 2014 een gezamenlijk onderzoek uit naar een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) voor mensen met depressieve klachten. Onderzocht worden de werkzame bestandsdelen & implementeerbaarheid van een GLI Depressieve Klachten en de effecten van bewegen op de mate van depressieve klachten.
Lees meer »

Preventie definitief verankerd in Zorgstandaard Diabetes
11 oktober 2012
Bron: Nederlandse Diabetes Federatie

Met de integratie van preventie als integraal onderdeel van de NDF Zorgstandaard Diabetes is volgens de Nederlandse Diabetes Federatie een mijlpaal gerealiseerd.
Lees meer »

Beweegaanbod dat 'werkt': gereedschap voor de lokale professional
09 oktober 2012
Bron: NISB
Nieuw: overzicht sport- en beweeginterventies op www.effectiefactief.nl

Gemeenten, GGD’en, welzijnsorganisaties, sportverenigingen en bedrijven die aan de slag willen met sport en bewegen, kunnen kiezen uit een veelkleurig palet aan aanpakken (interventies). Alleen al in Nederland zijn er vele honderden. Dat is verheugend, maar ook lastig. Want welke sport- en beweeginterventies ‘werken’, welke ondersteuning bieden ze en hoe zijn ze lokaal goed in te zetten? Goed nieuws: het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) brengt het aanbod van goede sport- en beweeginterventies in kaart en presenteert deze “online gereedschapskist” in oktober 2012 op de website www.effectiefactief.nl
Lees meer »

Dieetadvisering levert de maatschappij tot 2,3 miljard op
05 oktober 2012
Bron: SEO Economisch Onderzoek

De behandeling van patiënten met zowel overgewicht als daaraan gerelateerde ziekten, zoals diabetes en hoge bloeddruk, levert maatschappelijke baten op van ruim € 0,5 tot € 2,3 miljard over een periode van vijf jaar. Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.
Lees meer »

Artikel over samenwerking in de Beweegkuur
02 oktober 2012
Bron: NISB

Mensen worden in samenwerking gedreven door rationele en sociale behoeften, mensen willen efficiënter werken en mensen hebben behoefte aan samenspel dat laatste helpt naast morele sentimenten samenwerking en enige maatschappelijke orde te realiseren. Deze drijfveren zijn zichtbaar aan het werk in Samen voor zichzelf, het artikel waarin Marian ter Haar, samen met haar promotoren aan de UvA, beschrijft hoe de samenwerking in de BeweegKuur vorm en richting krijgt.
Lees meer »