Thema: Allochtonen en BeweegKuur

“Waarom lukt het niet om allochtonen te laten instromen in de BeweegKuur, hen vast te houden in het traject en ze te laten doorstromen naar beweegactiviteiten in de wijk?”

Deze vraag van professionals uit de BeweegKuur vormde de aanleiding voor:
- Een praktijkonderzoek en expertmeeting om knelpunten en kennis hierover in kaart te brengen;
- Een beperkt aantal lokale experimenten om kennis te ontwikkelen over de in- en uitstroom van allochtone deelnemers in een GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie).

De Toolbox
In deze toolbox zijn de kennis en de ervaring vanuit het onderzoek en de lokale experimenten beschreven. De toolbox bevat onder andere een set met werkende principes, achtergrondinformatie,  do’s & don’ts en praktische instrumenten.  Daarnaast is de ervaring vanuit twee verschillende lokale experimenten beschreven. De toolbox is opgezet aan de hand van tien belangrijke vragen vanuit het werkveld (zie linkerkolom).

Dank
Tijdens de uitvoering van de experimenten hebben we een aantal keren constructief kunnen samenwerken met Pharos, kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Daarnaast heeft Sharda Mangroelal, fysiotherapeute uit den Haag en betrokken bij de ontwikkeling en uitvoer van BOR (Bewegen op Recept), ons verrijkt met haar kennis en ervaring. Hartelijk dank daarvoor.
Onze grootste dank gaat uit naar de lokale organisaties die hebben deelgenomen aan de experimenten. Dankzij hun enthousiaste medewerking en bereidheid om te experimenteren en kennis te delen heeft deze toolbox inhoud gekregen.

• Den Haag
Voedingsadviesbureau Hordijk/Hessing, Mandy Hessing en Luanca Hordijk

• Rotterdam
Stichting Vrouwen in Beweging Delfshaven, Ineke Geerdink

• Tilburg (2 experimenten)
Gemeente Tilburg, Mieke Goedmakers