Thema: Depressie en bewegen

Depressie is een ziekte die veel mensen direct (121 miljoen patiënten wereldwijd) of indirect treft. Op de lijst met ziektes die de meest negatieve impact hebben op het aantal gezonde levensjaren zet de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) depressie op de 4e plaats. Naar verwachting zal depressie in 2020 zelfs de 2e plaats innemen. De economische kosten van depressies zijn enorm (Smit e.a. 2011).

Er wordt onderkend dat regelmatige fysieke inspanning het risico van (verdere) ontwikkeling van depressieve symptomen vermindert en de kans op herstel vergroot. Mensen die regelmatig sporten en bewegen lopen dan ook minder risico om depressieve symptomen te ontwikkelen en hebben een grotere kans om te herstellen van depressies (Ten Have e.a. 2009).

- NISB verzamelt kennis over de effecten van bewegen op het ontstaan en het herstel van depressieve klachten. In het jaar 2011-2012 werd een verkennend traject uitgevoerd met vier gezondheidscentra als pilotlocaties. Onderzocht werd hoe een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) voor mensen met depressieve klachten eruit kan zien: hoe vinden signalering, intake en inclusie plaats, hoe zien de inhoudelijke programma’s van psychologische begeleiding, bewegen en voedingsbegeleiding eruit en wat werkt daarbij goed en wat werkt minder goed?

- In een gezamenlijk onderzoek met het Trimbos-instituut wordt vervolgens van 2012 tot 2014 bij twintig eerstelijns gezondheidscentra onderzocht in hoeverre de door NISB ontwikkelde GLI voor mensen met depressieve klachten effectief is. Onderzocht worden het effect van bewegen op de mate van depressieve klachten en de werkzame bestandsdelen & implementeerbaarheid van een GLI Depressieve Klachten.

- Op het online platform Netwerk in Beweging is een werkgroep Depressie en Bewegen aangemaakt. Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste stand van zaken rondom dit thema en vindt u het interessant om discussies te volgen, dan roepen wij u op deel te nemen aan deze werkgroep.

De POH-GGZ van een pilotlocatie: “Alle geïncludeerde cliënten hebben het gehele traject doorlopen en bij veel cliënten zijn de depressieve klachten afgenomen. Daarnaast zijn alle cliënten begonnen met bewegen in het lokale sportaanbod. Een prachtig resultaat!” 

De beweegdocent van een pilotlocatie: “Een mooie uitkomst van het pilottraject vind ik dat de groep na afloop van het programma heeft aangegeven bij elkaar te blijven en zelfstandig door gaat met wandelen. Hiervoor hebben zij één keer per twee weken mijn begeleiding gevraagd, waarvoor zij als groep gaan betalen.”