Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

Netwerkwijzer zorg-sport-bewegen

In de gezondheidszorg gaat de aandacht steeds meer uit naar gedrag en gezondheid en minder naar zorg en ziekte. Preventie van gezondheidsproblemen heeft de toekomst. Het biedt kansen aan zowel de zorg- als de sportsector. Samenwerking tussen zorg en sport en bewegen is nodig om mensen met gezondheidsrisico’s naar gezonder gedrag te begeleiden.

Praktisch toepasbare kennis over netwerken
Een belangrijke randvoorwaarde voor het slagen van gecombineerde leefstijlinterventies zoals de BeweegKuur is een goede samenwerking tussen de zorg en de sport- en beweegsector. Ofwel een netwerk van zorgverleners en sport- en beweegleiders. In de BeweegKuur zijn regionale en lokale netwerken gebouwd, waarbinnen zorgprofessionals, sport- en beweegaanbieders en gemeenten met elkaar samenwerken. Daarbij is veel kennis opgedaan over de succesfactoren van goed lopende netwerken en wat voorwaarden zijn voor sterke verbindingen tussen zorg en sport.  Goede praktijkvoorbeelden zijn in het land ontstaan. NISB heeft deze kennis praktisch toepasbaar gemaakt voor professionals die werkzaam zijn binnen de zorg- en sportsector. De kennis is gebundeld in dit onderdeel van de website ‘Netwerkwijzer zorg, sport en bewegen’ genaamd.

Soepele doorstroom van zorg naar sport en bewegen
Een belangrijk doel van de netwerken is dat deelnemers doorstromen naar regulier sport- en beweegaanbod in de wijk. Zorgverleners en sport- en beweegleiders kunnen die overstap voor deelnemers makkelijker maken, door te zorgen voor een warme overdracht. Dat wil zeggen aansluiten bij wensen en behoeften van de deelnemer, sport-en beweegmogelijkheden in de buurt inzichtelijk maken en mensen hiermee laten kennismaken. Als de professionals de deelnemers al ervaring op kunnen laten doen, ervaren ze geen drempel meer om zelfstandig te bewegen.

Er is dus een verbinding tussen zorg, sport en bewegen nodig om een soepele overgang tussen beide sectoren te creëren: een lokaal netwerk of samenwerking! Laat u inspireren op deze site en vind handvatten om direct aan uw eigen netwerk te gaan bouwen.