Toolbox zelfmanagement bij leefstijlverandering

Toolbox zelfmanagement

‘Waarom lukt het mijn deelnemer niet om het bewegen vol te houden?’
‘Wat kan ik doen om de motivatie bij de deelnemer te vergroten?’

Bij mensen die een leefstijlverandering willen bereiken, bijvoorbeeld actiever willen zijn, komt zelfmanagement vanzelf om de hoek kijken. Zij kunnen een bepaalde tijd worden begeleid bij het opstarten van een beweeg-/of voedingsprogramma, maar zullen het grootste deel van hun tijd zelf bezig zijn met het integreren van de nieuwe leefstijl in hun dagelijkse leven en om dit nieuwe gedrag vol te houden.

De toolbox Zelfmanagement bij leefstijlverandering biedt hulpmiddelen die kunnen bijdragen aan zelfmanagement bij leefstijlverandering rond sport en bewegen.

De toolbox is opgezet voor professionals die inactieve mensen een actievere leefstijl helpen bereiken. Deze laatstgenoemden kunnen deelnemers aan leefstijlprogramma’s zijn, mensen met een (vergroot) risico op chronische ziekte of mensen die nog onbekend zijn met sport en bewegen. Professionals waar wij ons op richten zijn bijvoorbeeld sport- en beweegbegeleiders, fitnessinstructeurs, zorgverleners en leefstijladviseurs. 

Zelfmanagement wordt hierbij als volgt omschreven:
“Zelfmanagement is het individuele vermogen van een persoon om goed om te gaan met symptomen, lichamelijke, psychische en sociale consequenties van een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico en de leefstijl hierop aan te passen.”

De toolbox is opgedeeld in zes competenties waarop de professional zich kan richten om zelfmanagement bij de deelnemer te ondersteunen. Deze competenties zijn gebaseerd op het generiek model zelfmanagement van het Landelijke Actieprogramma Zelfmanagement.