Toolbox financiering gecombineerde leefstijlinterventie

Goede voorbeelden

 • Goed voorbeeld 1: Beweeg Mee! Den Haag

  Beweeg Mee! Den Haag
  De gecombineerde leefstijlinterventie is in de gemeente Den Haag opgenomen in de collectieve verzekering voor de minima. Streven is om in 2012 duizend mensen met een sterk verhoogde BMI (30-35) in het programma Beweeg Mee! te laten instromen. De zorgverzekeraars Coöperatie VGZ (IZA Cura) en Azivo bieden duizend verzekerden met een aanvullende verzekering een vergoeding voor coaching, leefstijl- en dieetadvies. De zorgverzekeraar kopen daartoe Beweeg Mee! in bij daarvoor geselecteerde zorgaanbieders.

  Beweeg Mee! Den Haag | 2012

 • Goed voorbeeld 2: Beweegkracht Rotterdam

  Beweegkracht Rotterdam, een duurzame verbinding tussen leefstijlcoaching en beweegactiviteiten in de wijk. 
  Na het besluit van VWS om de leefstijladviseur niet op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering, hebben de samenwerkende partijen van Klacht naar Kracht (voorloper van de BeweegKuur) afgesproken zich samen in te spannen om de opgebouwde structuren en samenwerkingsverbanden te borgen. Beweegkracht Rotterdam wil een beweging faciliteren waarmee leefstijladvies onderdeel wordt van het dagelijks werk van eerstelijns hulpverleners. Centraal staat een digitaal platform www.beweegkrachtrotterdam.nl waar mensen met een beweegvraag en –aanbod elkaar op een laagdrempelige manier kunnen vinden.

  Beweegkracht Rotterdam | 2012

 • Goed voorbeeld 3: De gecombineerde leefstijl interventie in de collectieve verzekering van een gemeente

  De gecombineerde leefstijlinterventie in de collectieve verzekering van een gemeente

  Maarten Broekema - adviseur bij bureau BS&F met veel ervaring in de gezondheidszorg en gespecialiseerd in samenwerkingsvraagstukken - geeft tekst en uitleg over het financieringsmodel waarbij een (gecombineerde) leefstijlinterventie in de collectieve zorgverzekering van een gemeente wordt ondergebracht.
  GLI in de collectieve zorgverzekering | 2012