Toolbox financiering gecombineerde leefstijlinterventie

Samenwerken

De principes van een gecombineerde leefstijlinterventie gaan al uit van samenwerking. Maar waarom is samenwerking belangrijk voor de financiering van een gecombineerde leefstijlinterventie? Wat zijn mogelijke samenwerkingspartners en hoe verloopt een samenwerkingsproces? In dit gedeelte van de toolbox wordt onder andere antwoord gegeven op deze onderwerpen: