Toolbox financiering gecombineerde leefstijlinterventie

Wetenschappelijk kader

In deze Toolbox wordt continu gesproken over een gecombineerde leefstijlinterventie (gli) maar wanneer heeft een gli eigenlijk voldoende kwaliteit? In dit gedeelte van de toolbox wordt hier, vanuit een wetenschappelijk perspectief, verder op in gegaan.

Kwaliteit van een gecombineerde leefstijlinterventie

Het Nederlands Instituut voor Sport en bewegen (NISB) heeft op basis van literatuur, wetenschappelijk onderzoek en ervaringen met de BeweegKuur een notitie geschreven die dient als input voor het vraagstuk over de kwaliteit van de gli. In deze notitie wordt een aantal elementen benoemd waar een gli voor volwassenen met overgewicht minimaal aan moet voldoen. Deze elementen zijn in de notitie uitgewerkt en onderbouwd. Het doel van deze notitie is om professionals in het veld te ondersteunen bij het vormgeven van een gli die past bij hun ambitie en de beschikbare financiering en die streeft naar gezondheidsverbetering voor deelnemers. Tevens wordt aangegeven hoe de genoemde elementen toegepast kunnen worden en welke instrumenten helpen bij de uitvoering ervan. Omdat begeleidingstrajecten niet (meer) uit projectgelden van NISB betaald worden, wordt er in deze notitie niet gesproken over concrete behandelfrequenties, behandelduur etc. Het is aan lokale professionals om, in overleg met zorgverzekeraars en eventueel met ondersteuning van intermediairs, een concrete invulling te geven aan de beschreven principes en te komen tot een uitvoerbare en goed onderbouwde gecombineerde leefstijlinterventie.