Toolbox financiering gecombineerde leefstijlinterventie

Beleidsmatige kaders

De rijksoverheid stelt doelen en beleidsmatige kaders die door gemeenten vertaald worden naar lokaal maatwerk. Deze kaders worden weergegeven in landelijke beleidsnotities. Het antwoord en de mogelijkheden rondom het financieringsvraagstuk zijn sterk afhankelijk van de context van een gecombineerde leefstijlinterventie (gli). In deze Toolbox ligt de focus dan ook vooral bij de beleidsmatige kaders die gericht zijn op de lokale context.