Toolbox financiering gecombineerde leefstijlinterventie

Financieringsmogelijkheden  multidisciplinaire samenwerken

Door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn beleidsregels opgesteld voor samenwerking en innovatie binnen de eerstelijnszorg:

Beleidsregel ‘Samenwerking ten behoeve van eerstelijns zorgproducten’
De NZa stimuleert de samenwerking bij geïntegreerde eerstelijnszorgproducten. Door goede samenwerking tussen verschillende disciplines kan de zorg meer patiëntgericht, kwalitatief beter en efficiënter worden. De beleidsregel Samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijnszorgproducten maakt het mogelijk geïntegreerde eerstelijnszorgproducten te definiëren en uit te proberen. Het doel is door samenwerking een betere prijs-kwaliteitverhouding in de levering van zorg rondom een patiënt te realiseren. Voorwaarde is wel dat het samenwerkingsverband in ieder geval bestaat uit een zorgaanbieder die huisartsenzorg verleent en één of meer zorgaanbieders die andere zorg verlenen. Samen maken zij een plan van aanpak voor een op elkaar afgestemd, doelmatig zorgaanbod en leveren dat in bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan eigen, aanvullende voorwaarden stellen.

Informatie beleidsregel samenwerking

Beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgproducten
De beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgproducten maakt het zorgaanbieders mogelijk om het uitwerken en invoeren van innovatieve ideeën te financieren. Hierbij gaat het om vernieuwende, kortdurende initiatieven die zowel binnen de eigen beroepsgroep als samen met andere zorgaanbieders worden ontwikkeld. Na goedkeuring van het initiatief door de zorgverzekeraar is het mogelijk gezamenlijk een tarief aan te vragen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Informatie beleidsregel innovatie

Tip: ROS’en geven informatie over de mogelijkheden van bovenstaande financieringsvormen. Ook geven zij informatie over de voorwaarden van zorgverzekeraars, regelgeving en actuele ontwikkelingen op dit gebied. Neem contact op met uw ROS-adviseur.