Toolbox financiering gecombineerde leefstijlinterventie

Hoe maak ik een business case?

Er is niet één manier om een business case te maken. In een business case wordt over het algemeen antwoord gegeven op de volgende vragen:

  1. Welk probleem wordt met deze nieuwe interventie opgelost of welke kans wordt hiermee benut?
  2. Hoe draagt deze nieuwe interventie bij aan de strategische dan wel beleidsdoelstellingen?
  3. In hoeverre levert de interventie een bijdrage aan de maatschappij?
  4. Wat zijn de huidige uitgangspunten en wat gebeurt er als we niks doen?
  5. Wat zijn de verwachte kosten en baten?
  6. Wat zijn de risico’s die gepaard gaan met opzetten, uitbouwen en verankeren van de nieuwe interventie?

Als deze vragen zijn beantwoord, ligt er een business case op basis waarvan beslissingen worden genomen. Het is wel belangrijk dat de inhoud van de business case continu wordt gemonitord. Een business case is gebaseerd op aannames die continu getoetst en eventueel bijgesteld moeten worden.

Tip: Om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden is een gestructureerde bundeling van krachten nodig. Het ministerie van VWS heeft daarom opdracht gegeven tot een stimuleringsprogramma dat de organisatiekracht en daarmee het innovatief vermogen van de zorg dicht bij huis moet vergroten. Vanuit het programma Op een lijn heeft TNO businesscase-eerstelijn ontwikkeld. Met behulp van dit instrument kan een business case worden gemaakt voor vernieuwingen in de eerstelijnszorg:

Uiteraard zijn er ook nog andere instrumenten die u kunt gebruiken voor het maken van een business case, op internet treft u tal van stappenplannen en trainingen.