Toolbox financiering gecombineerde leefstijlinterventie

Waarom samenwerken?

De politieke keuze voor bezuinigingen is wellicht niet te vermijden, maar geeft de zorg wel de mogelijkheden om binnen de nieuwe randvoorwaarden oplossingen te zoeken voor problemen. Veel problemen vragen om het leggen van verbindingen op lokaal niveau. Samenwerken moet geen doel op zich zijn maar kan zeer waardevol zijn wanneer:

  • De zorgvragen de inzet van meerdere disciplines nodig maken
  • De kwaliteit van de zorg kan worden verbeterd
  • De kosten kunnen worden gedrukt

De principes van de gecombineerde leefstijlinterventie (gli) gaan al uit van samenwerking binnen de eerste lijn. Samenwerking beperkt zich uiteraard niet tot deze eerste lijn. Samenwerking blijkt een belangrijke voorwaarde om de kosten van een gli te kunnen financieren. Financiering moet echter niet de belangrijkste drijfveer zijn om samen te werken.