Toolbox financiering gecombineerde leefstijlinterventie

Samenwerken in de eerste lijn

Landelijke Overleg Versterking Eerste Lijn (LOVE) heeft een website die zich richt op multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijn. Op de website is heel veel informatie te vinden over samenwerking in de eerstelijn maar is ook waardevol voor organisaties die willen samenwerken met de eerstelijn. Op deze website wordt op verschillende wijzen antwoord gegeven op vragen als: Waarom willen we samenwerken, vanuit welke visie en ambitie, ten behoeve van welke patiënten en zorg, in welke vorm, hoe organiseren we ons, wie betaalt dat, welke valkuilen zijn er, enzovoort?

Website multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijn


Bij de website hoort een samenwerkingswijzer en een handreiking voor de zorgverleners: 

Daarnaast is er door LOVE een zoekwidget ontwikkeld. De zoekwidget doorzoekt tientallen relevante en betrouwbare sites op informatie over samenwerking in de eerstelijnszorg: