Toolbox financiering gecombineerde leefstijlinterventie

Financiering en samenwerken?

Nu de gecombineerde leefstijlinterventie (gli) niet wordt opgenomen in de basisverzekering, moeten de middelen om de kosten om de gli te bekostigen uit verschillende potjes komen. Samenwerking maakt het vaak mogelijk om verschillende financieringsbronnen aan te boren. Een samenwerkingsverband kan te maken krijgen met verschillende financieringswijzen van de participerende partners. Cure, care en welzijn hebben elk hun eigen systematiek (Zvw, AWBZ, Wmo). Als het samenwerkingsinitiatief op het snijvlak van deze zorgsoorten ligt vraagt dit om creatieve oplossingen. Hoewel er, met uitzondering van het algemeen maatschappelijk werk, geen financiële relatie is tussen gemeente en eerstelijnsgezondheidszorg, komt de gemeente wel meer in beeld als belangrijke partner voor de eerstelijn en andersom. Gemeenten vormen daardoor naast zorgverzekeraars een groeiende inkoopmacht. In de nabije toekomst stemmen deze partners naar verwachting hun beleid en hun inkoop meer op elkaar af.

Gemeenten en zorgverzekeraars zien ook steeds meer het belang in van integrale samenwerking. Ieder vanuit hun eigen belang. Draagvlak binnen en tussen beide partijen en inzicht in elkaars belang is de eerste stap tot samenwerking. Wat bijvoorbeeld kan leiden tot een convenant. Voorbeelden daarvan zijn:

Controleer  dus of er zo’n convenant al aanwezig of in voorbereiding is.

Let op: Gezamenlijk een gecombineerde leefstijlinterventie uitvoeren kost geld. Kosten waar u vaak niet aan denkt. De kosten van een projectleider bijvoorbeeld of het ontwikkelen van zorgprogramma’s, certificering, ICT of extra huisvestingskosten. Samenwerkingsverbanden staan dan ook vaak voor een dilemma: eerst de inhoud en dan het geld of andersom. Plannen maken zonder geld is zonde van de tijd en energie, anderzijds is het vinden van financiering zonder plan ook kansloos. Ook kunnen er bij samenwerking spanningen ontstaan over de verdeling van gelden. Spreek daarom verwachtingen hierover duidelijk naar elkaar uit en maak hierover goede afspraken.

Tip: Voor inspirerende voorbeelden van anderen kijk bij Zijn er ook goede voorbeelden? Hier vindt u onder andere voorbeelden van de gemeente Den Haag en de gemeente Rotterdam.