Toolbox financiering gecombineerde leefstijlinterventie

Wat is maatschappelijke ondernemerschap?

Een zorgvraag voorkomen door vroegtijdig in te spelen op specifieke gezondheidsrisico’s onder de lokale bevolking is het doel van een gecombineerde leefstijlinterventie (gli). Dat vraagt om meer samenwerking tussen de klassieke domeinen van preventie, zorg en welzijn. Het doet een beroep op het ondernemerschap; het zien van nieuwe kansen.

Het ondernemen in het publieke belang, oftewel het nemen van risico's, het stimuleren van innovatie, het creatief inspelen op ontwikkelingen in de omgeving binnen een kader van publieke normen rond solidariteit, toegankelijkheid en gelijkheid wordt maatschappelijk ondernemerschap genoemd [1]. Maatschappelijk ondernemerschap op lokaal niveau blijkt belangrijk voor het opbouwen, verankeren en als uitvloeisel daarvan ook financieren van gli's.

[1] Putter, K. (1998). Maatschappelijk ondernemen in de zorg. Rotterdam: Erasmus Universiteit.