Toolbox financiering gecombineerde leefstijlinterventie

Wat zijn de kostensoorten?

Kostensoorten zijn de verschillende soorten kosten die binnen een interventie kunnen worden onderscheiden. Denk aan loonkosten, huisvestingskosten en kosten van het management. In de meeste praktijken staan deze kosten in de boekhouding. Voor de gecombineerde leefstijlinterventie (gli) zijn naast de reguliere kosten van een zorgorganisatie de volgende kostensoorten te onderscheiden.

  1. De directe kosten van begeleiding en coaching van de deelnemers aan de gli.
    Dit zijn kosten voor de directe begeleiding en coaching van de deelnemer bij het meer gaan bewegen, gezonder eten en ondersteunen bij gedragsverandering. Denk hierbij aan het afnemen van een fittest en het voedingsadvies van de diëtist.
  2. Projectkosten, zoals overleg met collega’s, opzetten netwerken en samenwerking externe partijen et cetera.
    Dit worden ook wel de randvoorwaardelijke kosten genoemd. Een gli vraagt om samenwerking en netwerkvorming tussen zorgprofessionals onderling en tussen zorgprofessionals en externe sport- en beweegaanbieders. Daarnaast zijn investeringen nodig om netwerken te verkennen en te bouwen met buurt- sport- en welzijnsorganisaties. Ook horen bij deze kosten voor het (bij)scholen van professional en op opbouwen en onderhouden van een sociale kaart. Deze kosten zijn vaak lastiger te financieren. De ervaring leert dat deze investering echter wel nodig is om tot goede afspraken te komen over wat de gli inhoud en hoe de organisatie ervan wordt vormgegeven.
  3. Ondersteuningskosten van de ROS
    ROS’en kunnen een belangrijke rol spelen bij het opbouwen, verankeren en als uitvloeisel daarvan financieren van een gli. Uiteraard kost de tijd die ROS’en steken in advies en ondersteuning ook geld.

De kostensoorten zijn ook verwerkt in een schema:

Overzicht kostensoorten