Toolbox financiering gecombineerde leefstijlinterventie

Wat zijn de kosten?

Wat de exacte kosten van een gecombineerde leefstijl interventie (gli) zijn, is moeilijk aan te geven. Dat is afhankelijk van de opbouw en manier van werken binnen de gli. Oorspronkelijk was het doel van de gli de opname van de BeweegKuur in de basisverzekering. Zorgverzekeraars zouden daarvoor uiteindelijk de gli zoals de BeweegKuur in moeten kopen. Om dit proces te faciliteren heeft het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) een aantal documenten ontwikkeld die input geven in deze inkoop. Van opname basisverzekering is geen sprake meer, dit neemt niet weg dat deze documenten mogelijk behulpzaam zijn bij het concreet maken van financieringsafspraken en wellicht meer inzicht geven in de kosten van een gecombineerde leefstijl interventie.

NISB heeft een rekentool ontwikkeld waarbij de tijdsinvestering per patiënt is opgenomen waarbij na het invullen van de uurtarieven van de verschillende professionals een pakkettarief berekend wordt. De rekentool is gebaseerd op het protocol van de BeweegKuur maar ook goed te gebruiken voor andere gli's. In de rekentool wordt inzichtelijk gemaakt uit welke componenten de interventie bestaat, door wie deze uitgevoerd worden, hoe vaak en hoe lang dat duurt. Met al deze gegevens kan via een rekensom de pakketprijs voor de gehele interventie berekend worden maar ook een berekening worden gemaakt voor de lossen onderdelen.

Tip: Samenwerking is bij een gli noodzakelijk. Leg van de te voren goed vast wie verantwoordelijk is voor welke kosten. Het zou jammer zijn als onenigheid over de kosten leidt tot het moeten stoppen met het aanbieden van een gli.